Ájurvéda

Ájurvéda je jednou z najstarších liečebných metód. Pochádza z Indie, kde sa používa dodnes. Zaoberá sa telesným, duševným aj duchovným zdravím. Táto liečebná metóda je obľúbená aj v Európe. Ájurvéda je veda o živote.

Ájurvéda je jednou z najstarších liečebných metód. Pochádza z Indie, kde sa používa dodnes. Zaoberá sa telesným, duševným aj duchovným zdravím. Táto liečebná metóda je obľúbená aj v Európe. Ájurvéda je veda o živote.

Názov sa skladá z dvoch sanskritských slov: ájur- život a véda – vedieť. Je náukou o prevencii a s „liečbou“ sa začína o veľa skôr ako sa objavia prvé príznaky choroby. Liečitelia pomáhajú nájsť rovnováhu tela a mysle, objaviť chorobu ešte red jej prepuknutím alebo ešte predtým ako vznikne. Liečiteľ sleduje celý pacientov život - záujmy, stravovacie návyky, život doma a v práci, výber partnera a doporučuje zmeny. Vyšetrenie liečiteľom pozostáva aj z vyšetrenia moča, stolice, pulzu, očí, nechtov, pokožky a jazyka.

Podľa ájurvédskej filozofie každý živý tvor a vec pozostáva z troch základných prvkov – váta – vietor, pitta – žlč a kapha – hlien. Váta riadi centrálny nervový systém. Pitta riadi tráviaci systém a všetky biochemické procesy. Kapha ovplyvňuje rast buniek a rovnováhu tekutín v tkanivách.

Ájurvéda využíva tri hlavné skupiny liečebných postupov: lieky, diétne opatrenia a liečebné praktiky.

Liečebné postupy sú vhodné pre každého. Pomáhajú pri strese a napätí. Môžu byť súčasťou liečby klasickým lekárom. Osvedčili sa pri tráviacich ťažkostiach, cukrovke, astme, artritíde a iných chorobách. Avšak vážne a život ohrozujúce ochorenia treba zveriť do rúk klasických lekárov.