Reiki

Reiki je japonský názov liečebnej metódy zložený z dvoch slov- Rei (všeobecná životná) a Ki (energia). Jej základy pochádzajú zo starodávnych budhistických techník. Zakladateľom Reiki je Dr. Mikao Usui. Niekoľko rokov strávil hľadaním poznatkov o liečbe a informácií potrebných na založenie Reiki. Využíval sanskritské texty a meditáciu na japonských horách.

Reiki je životná energia, ktorá prúdi cez všetky živé veci. Ak sa aktivuje, má liečivé účinky. Reiki liečitelia veria, že každý má schopnosť sa napojiť na jeho vlastnú liečiacu energiu a využiť ju na posilnenie Ki ( životnej energie) iných. Reiki liečitelia prelievajú Ki pacientom cez vlastné ruky. Tým sa aktivuje prirodzená schopnosť telo liečiť seba samého. Ak má človek silnú a voľne prúdiacu Ki, jeho telo aj myseľ sú zdravé. Oslabenie alebo zablokovanie životnej energie sa odzrkadlí na fyzickej aj psychickej úrovni.

Postupy pri Reiki sú v súlade s etikou a morálkou, napomáhajú k dosiahnutiu harmónie a šťastia, lepšieho zdravia a spolužitia s ostatnými.