Zvuková terapia

Všetko na svete vytvára vibrácie. Stolička, na ktorej sedíte, zem, na ktorej stojíte, nie sú pevné. Sú zložené z molekúl, ktoré vibrujú na rôznych frekvenciách v závislosti od materiálu, z ktorého sú vyrobené. Tieto vibrácie meriame v Hertzoch (Hz). Ľudské ucho je schopné rozoznávať vibrácie na frekvenciách 20 - 22000 Hz. Vibrácie väčšiny predmetov okolo nás zaznamenávame na o veľa vyšších alebo nižších frekvenciách, takže ich náš sluchový orgán nemôže zachytiť a rozoznať.

Počas prvých letov do vesmíru kozmonauti zažili tzv. vesmírnu chorobu. Profesor Schumann zistil, že kozmonauti sú deprivovaný rezonanciou Zeme. Pri nasledujúcom lete do vesmíru namontoval do rakety nástroj, ktorý vyžaroval 7,83 Hz - frekvenciu Zeme. Vesmírna choroba sa už neobjavila.

Každá časť nášho tela a každý orgán hrá nejakú notu, ktoré spolu zložia symfóniu. Pri ideálnom zdraví hrajú na štandardnej frekvencii. Avšak vplyvom nepriaznivých faktorov (ako je stres, negatívna energia, znečistenie atď) „zahrajú falošne“. Poruší sa harmónia a rovnováha, vznikne choroba.

Pri zvukovej terapii sa vráti nášmu tela tá správna energia, aby naše orgány mohli hrať správne noty a skladať „zdravú symfóniu“. Využívajú sa starodávne aj moderné nástroje.

Zvuková terapia sa najviac využíva ako preventívna liečba. Za ideálnych podmienok by sme mali rozoznať a odstrániť našu disbalanciu ešte predtým, ako navodí fyzickú chorobu. Pozitívne účinky zvukovej terapii boli dokázané pri chronických bolestiach, depresii, úzkosti, endokrinologických ochoreniach, poruchách spánku, otravách jedlom, migrénach.

Táto metóda nie je nová. Využívali ju už staroveké civilizácie. Dnes sa kombinuje moderná medicína so starovekými metódami. Spojením vedy, intuície a dlhoročných skúseností nasich predkov dosiahneme najefektívnejšiu liečbu.