Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Zdravie máme len jedno. Telesné a duševné zdravie sú spojené nádoby.

Svetový deň zdravia (7. apríl), ktorý vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia, bol v r. 2001 venovaný duševnému zdraviu.

Svetový deň zdravia (7. apríl), ktorý vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia, bol v r. 2001 venovaný duševnému zdraviu. Pri tejto príležitosti bola založená Liga za duševné zdravie, aby sme si všetci uvedomili, že duševné zdravie je rovnocennou súčasťou nášho ZDRAVIA a že tvorí so zdravím telesným jednotný celok. Cieľmi Ligy za duševné zdravie SR (LDZ SR) sú informovanosť a destigmatizácia ľudí s duševnými ochoreniami. Informovanosť napríklad o tom, že pri všetkých výskumoch uvádzame zdravie ako najvyššiu hodnotu, napriek tomu duševné zdravie podceňujeme. A pritom sú to spojené nádoby, sú to dve strany jednej mince.

Dnes vieme, že informácie majú cenu zlata. Nedostatok informácií - napríklad o duševných poruchách - zhoršuje kvalitu nášho spracovávania reality, organizáciu vlastného života, prispôsobenie sa možným zmenám. Narušená integrita človeka nezasahuje len jeho samotného, ale aj celé jeho okolie.

Duševné zdravie je rozhodujúce pre obyvateľov EÚ

EÚ zverejnila údaje, že duševné choroby nepriaznivo ovplyvňujú každého štvrtého človeka, že stoja EÚ 3 – 4% HDP najmä v dôsledku straty produktivity. Duševné choroby sú na treťom mieste medzi chorobami spôsobujúcimi invalidizáciu. Očakáva sa, že do roku 2020 bude depresia najvýznamnejšou príčinou chorôb v rozvinutých krajinách. V EÚ zomiera v dôsledku samovrážd viac ľudí ako pri dopravných nehodách, vraždách či pri AIDS. Ďalšie problémy má spoločnosť s tým, ako sa správame k duševne chorým. Napriek zlepšeným možnostiam liečby a dobrému vývoju v psychiatrickej liečbe (percentuálne je vyliečiteľných rovnaké množstvo chorôb duševných ako telesných), ich stigmatizujeme a vylučujeme zo života.

Problémy, ktoré sa budú už len zhoršovať

Duševné poruchy nás vrhajú do invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku a so starnúcou populáciou sa táto tendencia zhoršuje (v niektorých rokoch až o 1% ročne). Väčšina z nás sa v živote dostane do záťažovej situácie, ktorá môže viesť k psychickým problémom. Zakladateľ Ligy za duševné zdravie MUDr. Peter Breier upozorňuje už roky o. i. na vytrvalé ignorovanie potrieb vo sfére starostlivosti o naše duševné zdravie, neexistenciu výskumných pracovísk a nedostatočné financovanie služieb zo strany zdravotných poisťovní.

Doc. MUDr. Pavel Černák, riaditeľ PNPP v Pezinku, člen Správnej rady LDZ SR: "Na základe dlhoročných skúseností si myslím, že okrem zaradenia duševného zdravia do všeobecnej nemocničnej starostlivosti potrebuje štát z viacerých závažných dôvodov aj nemocničné psychiatrické zariadenia, teda nevystačí len s psychiatrickými oddeleniami všeobecných nemocníc. Napriek dlhoročným snahám o komunitnú starostlivosť si aj také vyspelé štáty ako napríklad Rakúsko alebo Nemecko nechávajú aj psychiatrické nemocnice. Aj oni vedia, že sú potrebné. Komunitná starostlivosť je dobrá a potrebná, ale nie je to všeliek na všetko."

Prof. Vladimír Novotný, prednosta psychiatrickej kliniky LF UK a FN Bratislava, člen Odbornej rady LDZ SR: "Upozorňujem na neexistenciu výskumnej bázy v oblasti psychiatrie a duševného zdravia. Suplujú ju s obmedzenými ľudskými a materiálnymi zdrojmi psychiatrické kliniky lekárskych fakúlt a jedna nevládna nezisková organizácia Studia psychopathologica. Organizácia zahŕňa 5 (päť !) ľudí a realizovala dve veľké populačné štúdie o depresii a úzkostných poruchách. Pred dokončením a publikovaním je populačná epidemiologická štúdia o alkoholizme a nikotinizme v SR (koordinátori štúdií: Prof. Heretik, Prof. Novotný a Doc. Pečeňák). Financie na štúdie poskytol súkromný sektor a nie štát."

MUDr.Lívia Vavrušová, predsedníčka Psychiatrickej spoločnosti SLS: „Hlavné problémy starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami súvisia s nevyhovujúcou úrovňou materiálno - technického vybavenia zdravotníckych zariadení poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť. Na zabezpečenie poskytovania kvalitnej psychiatrickej starostlivosti je nevyhnutné reprofilovať a zmodernizovať sieť psychiatrických zariadení s dôrazom na ich kvalitu.“

Liga za duševné zdravie SR sa podieľa na realizácii Národného programu duševného zdravia

Na Slovensku Vláda SR schválila Národný program duševného zdravia, ktorého zámerom je destigmatizácia osôb s duševnou poruchou, vytvorenie služieb krízovej intervencie a rozvoj programov v záujme ochrany duševného zdravia. Rozvoj týchto programov je zakompono -vaný aj v materiáloch Európskej komisie (Green paper on mental health consultation – Zelená kniha, 2006).

LDZ SR plní úlohy Národného programu duševného zdravia v rámci svojich možností a vďaka finančným prostriedkom z celonárodnej Zbierky DNI NEZÁBUDIEK a sponzorov (bez finančnej podpory zo štátneho rozpočtu). Podporuje organizácie zamerané na sociálnu integráciu ľudí s duševným ochorením a ich projekty (chránené dielne, stacionáre, rehabilitačné centrá, pacientska advokácia). Realizuje projekt „Duševné zdravie na stredných školách“, v ktorom sa stredoškoláci interaktívnou formou stretávajú s odborníkmi (psychológmi a psychiatrami) a dozvedajú sa množstvo cenných informácií o sebe a vlastnom duševnom zdraví. V tomto období sa práve konajú školenia pre ďalších odborníkov, ktorí budú v projekte pokračovať. Ďalej v súlade s Národným programom Liga realizuje aj projekt pacientskej advokácie prostredníctvom neziskového združenia ODOS, ktoré je strešnou organizáciou pre regionálne pacientske a príbuzenské združenia.

LDZ SR prevádzkuje v bratislavskom obchodnom centre Aupark nízkoprahovú Poradňu Nezábudka, ktorá je síce len nedostatočnou, ale predsa len aspoň čiastočnou náhradou za neexistujúcu Linku dôvery. LDZ založila Motivačné centrum Nezábudka pre pacientov, príbuzných aj odborníkov, realizuje diskusie s verejnosťou v Primaciálnom paláci v Bratislave, na rôznych podujatiach (Bibliotheka, Festival Pohoda) a v regiónoch. Umeleckú tvorbu autorov s duševným ochorením podporuje v rámci Galérie Nezábudka.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia chce LDZ SR opäť upozorniť na význam duševného zdravia a na životne dôležitú STAROSTLIVOSŤ štátu o duševné zdravie celého národa.

Pri tejto príležitosti organizuje LDZ SR prezentáciu výtvarných a literárnych diel autorov s duševným ochorením s názvom : Pútnikov odkaz. Prezentácia sa koná v stredu 2.apríla 2008 o 17.00 hod. v Lige za duševné zdravie SR.

Olga Valentová
Liga za duševné zdravie SR
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
olga.valentova@dusevnez.sk
www.dusevnezdravie.sk
0903 / 65 85 95

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať