Kúpele Bardejov

Tieto kúpele sa špecializujú na choroby obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, choroby z povolania, choroby žliaz s vnútornou sekréciou, ochorenia obličiek, prostaty, močových ciest, onkologické choroby..
  • choroby obehového ústrojenstva
  • choroby tráviaceho ústrojenstva
  • choroby z povolania
  • choroby žliaz s vnútornou sekréciou
  • ochorenia obličiek, prostaty, močových ciest
  • ochorenia dýchacích ciest
  • onkologické choroby
  • poruchy / choroby látkovej výmeny
  • ženské / gynekologické problémy
  • procedúra plynovej injekcie - pneumopunktúra

Bardejovské Kúpele nájdeme 5 km severne od mesta Bardejov na severovýchode Slovenska. Sú uložené v pôvabnom údolí v Nízkych Beskydách, v oblasti bohatej na minerálne vody. Práve zemepisná poloha kúpeľov a mierne, vnútrozemské podnebie sú dôležité aspekty úspechu klimatickej liečby v ktoromkoľvek období. Priemerná ročná teplota je 8,2°C.

Prvá zmienka o Bardejovských kúpeľoch pochádza z r. 1241, keď uhorský kráľ Béla IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi mestu Bardejov. Avšak až v 16. Storočí začali byť kúpele naozaj známe. V r. 1505 vybudovali kabíny na kúpanie chorých, ktorí dochádzali zo širokého okolia a v roku 1777 postavili v blízkosti prameňov murovanú budovu s dvanástimi izbami pre pohodlie chorých. Chýr o kúpeľoch sa šíril do celej Európy a prilákal maďarskú i poľskú šľachtu. Začiatkom 19. stor. tu už existovalo 80 domov, murovaný kostol a využívalo sa 13 liečivých prameňov. V súčasnosti sa kúpele zmodernizovali a zrekonštruovali sa staršie budovy, ktoré sú momentálne tvorené pešou zónou.

Liečivé vlastnosti minerálnych vôd umožňujú liečiť v Bardejovských Kúpeľoch pacientov s chorobami tráviaceho ústrojenstva, dýchacích ciest. V programe je i rekonvalescencia po onkologickej liečbe. Vybavenie a prostredie Bardejovských Kúpeľov je vhodné aj na liečbu pacientov so stavmi po celkovej fyzickej a duševnej vyčerpanosti (choroby z povolania).

Metódy kúpeľnej liečby sa v Bardejovských Kúpeľoch opierajú predovšetkým o balneologické využitie alkalicko-slaných, železnatých kyseliek. K základným liečebným metódam patria pitné kúry, inhalačná liečba s použitím minerálnych vôd, vodoliečba a fyzikálna terapia.

V r. 2000 bol Bardejov zapísaný na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.


Web: Kúpele Bardejov