Interupcia - Pohľad do minulosti

Interupcia (potrat) nie je problémom iba dnešnej doby. Jej počiatky sú známe už od antických čias, len v iných podobách. Doba sa vyvíjala a s ňou sa vyvíjali aj názory na túto problematiku. Historický odkaz vo vzťahu k uvedenej problematike je protirečivý. Starovekí Gréci odporúčali potrat na reguláciu populácie a na udržanie stabilných ekonomických a sociálnych podmienok. Platila zásada, že počet detí nesmie presiahnuť existenčné možnosti spoločnosti. Na druhej strane však Hippokrates zakazuje použitie prostriedkov, ktoré by prerušili vývoj plodu. V období stredoveku bol postoj k interupciám výrazne ovplyvňovaný učením cirkvi v zmysle sprísnenia kritérií konania. Novovek vďaka pokroku chémie a lekárstva prináša nielen nové abortívne prostriedky, ale aj čoraz viac diskusií k tejto téme.