Interupcia - Samotný výkon zákroku

Samotný výkon sa prevádza na gynekologických oddeleniach. Bezbolestnosť výkonu je zaručená analgosedatívnou, alebo celkovou anestéziou. Operačný zákrok, pri nekomplikovanom priebehu zvyčajne trvá 10 až 15 minút. Pri samotnej operácii sa najprv musí zistiť veľkosť maternice - robí sa sondáž krčkového kanála a dutiny maternice kovovou sondou. Potom sa musí kanál krčka maternice (ktorý je zatvorený) rozšíriť (dilatovať) kovovými nástrojmi (dilatátormi). Po umelom rozdilatovaní krčka maternice sa do dutiny maternice zavedie kanyla z umelej hmoty, ktorá sa napojí na výlevku a po vytvorení primeraného podtlaku v maternici sa obsah dutiny maternice sa šetrne odsaje. Veľkosť kanyly závisí od dĺžky tehotenstva, čím staršie je tehotenstvo, tým širšiu kanylu treba použiť. tzv. miniinterupcia sa technicky nelíši od normálnej interupcie. Len dilatácia krčka maternice je menšia (takmer o polovicu) a použitá kanyla je užšia. Strata krvi je minimálna. Tzv. miniinterupciu môžeme previesť do 8. týždňa tehotenstva. Miniinterupcia je ambulantný zákrok, tzn. že po niekoľkých hodinách, ak je všetko v poriadku, žena opúšťa nemocnicu. Má nárok na krátkodobú pracovnú neschopnosť.

Pri tehotenstve medzi 8. až 12. týždňom je pre veľkosť maternice a plodu výkon o niečo technicky náročnejší aj rizikovejší. Hrozí väčšie krvácanie a preto sú ženy na 24 hod. hospitalizované. Tieto ženy by mali mať k výkonu zistenú krvnú skupinu a Rh faktor. Ak je Rh negatívny, musia po výkone dostať anti Rh imunoglobulín, ktorý zabráni ich senzibilizácii, ktorá by viedla k tvorbe protilátok proti červeným krvinkám plodu v ďalšom tehotenstve a tým k jeho vážnemu ohrozeniu na živote.

Prerušenie tehotenstva po 12. týždni tehotenstva je potrebné pre riziko vážnych komplikácií, prevádzať iným spôsobom. Cez brušnú stenu sa priamo do dutiny maternice, do amniálneho vaku, aplikuje látka prostaglandin, ktorá vyvolá maternicové kontrakcie a maternica sama plod vypudí. Dôjde teda k indukovanému samovoľnému potratu. Následne sa v celkovej narkóze maternicová dutina šetrne kyretou zreviduje, aby bola istota, že je bezpečne prázdna. Táto procedúra môže trvať aj niekoľko dní a je potrebná starostlivá kontrola pacientky počas hospitalizácie.

Operatér počas operácie nevidí dovnútra maternice, takže nemôže zrakom kontrolovať operačné pole, čiže operuje „naslepo“ a pri operácii sa riadi citom ruky.