Interupcia - Pokles potratov

Hysterická argumentácia odporcov právnej úpravy rešpektujúcej osobnosť ženy - matky ignoruje sociálne reálie dnešného sveta, v ktorom zreteľne dominuje zodpovedný prístup k problémom plánovaného rodičovstva. Predpoklady, že liberalizácia potratov automaticky vedie k ich katastrofálnemu nárastu sú absolútne neodôvodnené. Dnes sa v Holandsku a Belgicku na tisíc žien v plodnom veku realizuje iba približne 6 potratov, čo je vôbec najnižšia úroveň na svete. Pritom je tam interupčný zákon veľmi liberálny, antikoncepcia každému dostupná a za prerušenie tehotenstva sa neplatí. V súlade s celoeurópskym trendom aj u nás interupcií stále ubúda.