Interupcia - Fakty o interupciách v celosvetovom meradle

  • V celosvetovom meradle je viac ako tretina všetkých tehotenstiev neplánovaná.
  • Každoročne sa takmer štvrtina tehotných žien rozhodne pre interupciu (cca 53 miliónov ročne).
  • Približne 25% svetovej populácie žije v krajinách, kde platí reštriktívny interupčný zákon (väčšinou v latinskej Amerike, Afrike a Ázii).
  • Legalizácia interupcií len vo veľmi malej miere zvyšuje počet umelých prerušení tehotenstva (t.j. ich zakázaním sa počet interupcií takmer neznižuje) – napr. v katolíckom Írsku je zákaz interupcií, napriek tomu si ročne necháva okolo 6.000 Írskych žien vykonať umelé prerušenie tehotenstva v nemocniciach vo Veľkej Británii.
  • V krajinách s reštriktívnym interupčným zákonom je väčšina z ilegálne prevádzaných prerušení tehotenstva robená nebezpečnými metódami, ktoré v cca 40% vedú ku zdravotným komplikáciám (pre porovnanie, pri legálne vykonávaných interupciách sa vyskytujú komplikácie len v cca 2% všetkých prípadov).
  • V krajinách zakazujúcich interupcie sú to predovšetkým ženy zo slabších sociálnych pomerov, ktoré sa rozhodujú pre nebezpečné metódy prerušenia tehotenstva. Tieto vedú často ku smrti ženy – každých 5 minút zomiera na svete jedna žena na následky nelegálne vykonanej interupcie (cca 200 000 ročne).
  • 20 miliónov z celkom vykonaných 53 miliónov umelých prerušení tehotenstva sú prevedených nebezpečnými metódami.

Z toho vyplýva: Legalizácia interupcií predchádza zbytočným ohrozeniam a smrti žien.

Najčítanejšie články