Mamina

Časopis o životnom štýle ženy matky. Matku, dieťa a rodinu chápe časopis komplexne. Praktické rady sú nasmerované aj na domácnosť a využívanie voľného času.

Kontakt

Adresa redakcie:

Panónska cesta 7
852 32 Bratislava 5
E-mail redakcia: mamina@7plus.sk

Vydavateľ: Spoločnosť 7 plus, s.r.o.
Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava
Telefón: 02/32153313
E-mail: mamina@7plus.sk

Web: Časopis Mamina