Aktuálna informácia o výskyte "NOVEL FLU VIRUS" zo dňa 3.5.2009

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 3.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade chrípky A (H1N1) vo svete:

K 3. 5. 2009 (8.00) bolo cestou Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 160 laboratórne potvrdených prípadov v USA vrátane 1 úmrtia, 476 v Mexiku vrátane 19 úmrtí, 85 v Kanade, 20 v Španielsku, 15 vo Veľkej Británii, 6 v Nemecku, 4 na Novom Zélande, 3 v Izraeli, 2 vo Francúzsku, 1 v Holandsku, 1 v Írsku, 1 vo Švajčiarsku, 1 v Rakúsku, 1 v Taliansku, 1 v Číne - Hong Kongu, 1 na Costa Rica, 1 v Kórejskej republike a 1 v Dánsku.

Celkový počet potvrdených prípadov vo svete spolu dosiahol 780. V krajinách EU a EFA/FFTA bolo hlásených 49 potvrdených prípadov a 14 možných prípadov. V rámci Európskej únie bolo hlásených 5 prípadov sekundárneho prenosu z človeka na človeka - 2 v Nemecku, 2 vo Veľkej Británii a 1 v Španielsku.

Situácia na Slovensku:

Laboratórne výsledky druhého prípadu podozrivého z infekcie vírusom chrípky A (H1N1) nepotvrdili infekciu vírusom chrípky typu A. Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra".

Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)