Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 11.5.2009, 8:00

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 11.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade chrípky A (H1N1):

Za posledných 24 hodín bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 12 nových potvrdených prípadov chrípky A (H1N1) z krajín EÚ a EFTA. Nórsko hlásilo po prvý krát 2 nové potvrdené prípady a Veľká Británia hlásila 7 nových potvrdených prípadov.

Celkovo bolo vo svete hlásených 5132 potvrdených prípadov chrípky A (H1N1). Z tohto počtu bolo z krajín mimo EÚ a EFTA hlásených 53 úmrtí. USA hlásili od včera 278 nových prípadov. Počet prípadov narastá aj v krajinách Strednej Ameriky.

Tab. 1: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka v krajinách Európskej únie a EFTA zo dňa 11. 5. 2009, 8:00.

**Krajina** **Počet pravdepodobných prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka**
Rakúsko 0 1 -
Dánsko 0 1 -
Francúzsko 1 13 -
Nemecko 0 11 2
Írsko 0 1 -
Taliansko - 9 1
Holandsko 0 3 -
Poľsko 0 1 -
Portugalsko 0 1 -
Španielsko - 95 9
Švédsko 0 2 -
Švajčiarsko - 1 -
Veľká Británia 10 55 30
Nórsko 0 2 -
**Spolu** **11** **196** **42**
Tab. 2: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí (potvrdené prípady) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA zo dňa 11.5.2009, 8:00.
**Krajina** **Počet pravdepodobných prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Počet úmrtí (potvrdené prípady)**
Argentína 1 0
Austrália 1 0
Brazília - 6 0
Kanada - 284 1
Kolumbia - 1 0
Kostarika - 8 1
Salvador - 2 0
Guatemala - 3 0
Hong Kong SAR Čína - 1 0
Izrael - 7 0
Japonsko 3
Mexiko - 2062 48
Nový Zéland 12 7 0
Panama 15 0
Kórejská Republika - 3 0
USA - 2532 3
**Spolu** **12** **4936** **53**
### Situácia na Slovensku:

Na Slovensku nebol doteraz hlásený laboratórne potvrdený prípad na chrípku A (H1N1). Dňa 11. 5. 2009 k 8.00 nebolo hlásené žiadne podozrenie z ochorenia novým vírusom chrípky A (H1N1).

Zostáva v platnosti nariadenie ÚVZ SR za účelom ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň bolo zverejnené v TASR a SITA.

Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra".

Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)