Informácia pre médiá o výskyte vírusu chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 14.5.2009, 8:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 14.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade chrípky A (H1N1):

Za posledných 24 hodín bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 5 nových potvrdených prípadov chrípky A (H1N1) z krajín EÚ a EFTA. Belgicko hlásilo 1. potvrdený prípad. Kumulatívny počet potvrdených prípadov novej chrípky A (H1N1) z krajín EÚ a EFTA dosiahol 222.

Mimo krajín EÚ a EFTA kumulatívny počet potvrdených prípadov novej chrípky A (H1N1) dosiahol číslo 6275. Z tohto počtu zomrelo na novú chrípku A (H1N1) 65 ľudí.

Tab. 1: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka v krajinách Európskej únie a EFTA zo dňa 14.5.2009, 8:00 hod.

**Krajina** **Počet pravdepodobných prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu z človeka na človeka**
Rakúsko - 1 -
Belgicko 1 1 -
Dánsko - 1 -
Fínsko - 2 -
Francúzsko 1 14 -
Nemecko - 12 2
Írsko - 1 -
Taliansko - 9 1
Holandsko - 3 -
Nórsko - 2 -
Poľsko - 1 -
Portugalsko - 1 -
Španielsko - 100 22
Švédsko - 2 -
Švajčiarsko - 1 -
Veľká Británia 3 71 37
**Spolu** **5** **222** **62**
Tab. 2: Aktuálny počet pravdepodobných prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí (potvrdené prípady) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA zo dňa 14.5.2009, 8:00 hod.
**Krajina** **Počet pravdepodobných prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Počet úmrtí (potvrdené prípady)**
**WHO EURO REGION**
Izrael - 7 0
**WHO PAHO REGION**
Kanada 31 389 1
USA 343 3352 3
Mexiko 164 2446 60
Salvador - 4 0
Guatemala - 3 0
Kuba - 1 0
Kostarika - 8 1
Argentína - 1 0
Panama 14 29 0
Kolumbia - 6 0
Brazília - 8 0
**WHO SEARO REGION**
Thajsko 2 2 0
**WHO WPRO REGION**
Austrália - 1 0
Nový Zéland - 7 0
Japonsko - 4
Kórejská republika - 3 0
Čína 2 4
**Spolu** **556** **6275** **65**
### Situácia na Slovensku:

Na Slovensku nebol doteraz hlásený laboratórne potvrdený prípad novej chrípky A (H1N1).

Zostáva v platnosti nariadenie ÚVZ SR za účelom ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň bolo zverejnené v TASR a SITA. Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)