Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 15.5.2009, 8:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 15.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A (H1N1):

Za posledných 24 hodín bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 12 nových potvrdených prípadov nového typu chrípky A (H1N1) z krajín EÚ a EFTA. Sedem prípadov bolo z Veľkej Británie, tri prípady hlásilo Holandsko a po jednom prípade Poľsko a Belgicko. Celkový počet potvrdených ochorení vzrástol na 234. Úmrtia naďalej zistené neboli (Tab. 1).

Mimo krajín EÚ a EFTA vzrástol počet potvrdených prípadov na 7509 v 18 krajinách. Mexiko potvrdilo tri ďalšie úmrtia, takže celkový počet úmrtí v krajinách mimo EÚ a EFTA dosiahol 69 (Tab. 2).

Celkovo bolo vo svete hlásených 7743 potvrdených prípadov nového typu chrípky A (H1N1).

Tab. 1: Aktuálny počet nových potvrdených prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA zo dňa 15. 5. 2009, 8:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny**
Rakúsko - 1 -
Belgicko 1 2 -
Dánsko - 1 -
Fínsko - 2 -
Francúzsko - 14 -
Nemecko - 12 2
Írsko - 1 -
Taliansko - 9 1
Holandsko 3 6 -
Nórsko - 2 -
Poľsko 1 2 -
Portugalsko - 1 -
Španielsko - 100 22
Švédsko - 2 -
Švajčiarsko - 1 -
Veľká Británia 7 78 41
**Spolu** **12** **234** **66**
Tab. 2: Aktuálny počet nových potvrdených prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí (z počtu potvrdených prípadov) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA zo dňa 15. 5. 2009, 8:00 hod.
**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**
**WHO EURO REGION**
Izrael - 7 0
**WHO PAHO REGION**
Kanada 60 449 1
Kuba 2 3 0
USA 946 4298 3
Mexiko 210 2656 64
Salvador - 4 0
Guatemala - 3 0
Kostarika - 8 1
Argentína \- 1 0
Panama 10 39 0
Kolumbia 4 10 0
Brazília - 8 0
**WHO SEARO REGION**
Thajsko - 2 0
**WHO WPRO REGION**
Austrália \- 1 0
Nový Zéland 2 9 0
Japonsko - 4 0
Kórejská republika - 3 0
Čína - 4 0
**Spolu** **1234** **7509** **69**
### Situácia na Slovensku:

Na Slovensku nebol doteraz hlásený laboratórne potvrdený prípad novej chrípky A (H1N1).

Zostáva v platnosti nariadenie ÚVZ SR za účelom ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. Toto rozhodnutie je vyvesené na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň bolo zverejnené v TASR a SITA. Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)