Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A (H1N1) Epidemiologická situácia zo dňa 18.5.2009, 8:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 18.5.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A (H1N1):

Za posledných 24 hodín bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 14 nových potvrdených prípadov chrípky A (H1N1) z krajín EÚ a EFTA. Všetky prípady boli hlásené z Veľkej Británie. Vo Veľkej Británii tak celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 101, z ktorých 56 prípadov (55 %) tvoria prípady prenosu v rámci krajiny. Celkový počet potvrdených prípadov tak vzrástol na 263 v 16 krajinách EÚ a EFTA. Úmrtia z krajín EÚ a EFTA naďalej hlásené neboli (Tab. 1).

Tab. 1: Aktuálny počet nových potvrdených prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA zo dňa 18. 5. 2009, 8:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny**
Rakúsko 0 1 -
Belgicko 0 5 3
Dánsko 0 1 -
Fínsko 0 2 -
Francúzsko 0 14 -
Nemecko 0 14 4
Írsko 0 1 -
Taliansko 0 9 1
Holandsko 0 3 -
Nórsko 0 2 -
Poľsko 0 2 -
Portugalsko 0 1 -
Španielsko 0 103 30
Švédsko 0 3 -
Švajčiarsko 0 1 -
Veľká Británia 14 101 56
**Celkový počet** **14** **263** **94**
Mimo krajín EÚ a EFTA vzrástol počet potvrdených prípadov na 8 469 v 24 krajinách. 21 nových potvrdených prípadov hlásilo Japonsko, 12 Panama, 2 Chile a po jednom novom potvrdenom prípade Malajzia a Hong Kong (Čína). Mexiko hlásilo ďalšie 2 úmrtia, čo zvýšilo celkový počet úmrtí na 74 v krajinách mimo EÚ a EFTA (Tab. 2).

Tab. 2: Aktuálny počet nových potvrdených prípadov, kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí (z počtu potvrdených prípadov) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA zo dňa 18.5.2009, 8:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\*
**WHO EURO REGION**
Izrael 0 7 0
Turecko 0 2 0
**WHO PAHO REGION**
Argentína 0 1 0
Brazília 0 8 0
Kanada\*\*\* 0 496 1
Chile 2 2 0
Kolumbia 0 11 0
Kostarika 0 9 1
Kuba 0 3 0
Salvador 0 4 0
Ekvádor 0 1
Guatemala 0 3 0
Mexiko 208 3 103 68
Panama 12 55 0
Peru 0 1 0
USA\*\*\* 0 4 714\*\* 4
**WHO SEARO REGION**
India 0 1 0
Thajsko 2 0
**WHO WPRO REGION**
Austrália 0 1 0
Čína 1 6 0
Japonsko 21 25 0
Malajzia 1 2 0
Nový Zéland 0 9 0
Kórejská republika 0 3 0
**Celkový počet** **245** **8 469** **74**
\* Počet úmrtí je zahrnutý v kumulatívnom počte potvrdených prípadov \*\* Prípady v USA zahŕňajú pravdepodobné aj potvrdené prípady \*\*\* Nedostupná aktualizácia údajov

Celkovo bolo vo svete hlásených 8 732 potvrdených prípadov nového typu chrípky A (H1N1).

Situácia na Slovensku:

Na Slovensku nebol doteraz hlásený laboratórne potvrdený prípad novej chrípky typu A (H1N1).

Zostáva v platnosti nariadenie ÚVZ SR za účelom ochrany Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.. Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)