Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 2.6.2009, 17:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 2.6.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A(H1N1):

Od posledného hlásenia bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 27 nových potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v krajinách Európskej únie a EFTA. Prvý potvrdený prípad hlásilo Luxembursko. 11 nových potvrdených prípadov hlásila Veľká Británia, po 4 Taliansko a Švajčiarsko, 3 Nemecko a po jednom Belgicko, Írsko, Holandsko a Švédsko. Celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 605 v 26 krajinách Európskej únie a EFTA (Tab. 1). V žiadnej krajine EÚ nie je hlásený trvalý neprerušovaný prenos infekcie.

Tab. 1: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu novej chrípky A(H1N1) v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA ku dňu 2.6.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny**
Rakúsko - 1 -
Belgicko 1 13 4
Bulharsko - 1 -
Cyprus - 1 -
Česká republika - 1 -
Dánsko - 1 -
Estónsko - 1 -
Fínsko - 4 -
Francúzsko - 32 -
Nemecko 3 31 7
Grécko - 5 -
Maďarsko - 1 -
Island - 1 -
Írsko 1 5 -
Taliansko 4 30 2
Luxembursko 1 1
Holandsko 1 4 -
Nórsko - 7 -
Poľsko - 4 -
Portugalsko - 2 -
Rumunsko - 5 1
Slovensko - 2 1
Španielsko - 180 84
Švédsko 1 7 -
Švajčiarsko 4 10 -
Veľká Británia 11 255 158
**Celkový počet** **27** **605** **257**
Mimo krajín Európskej únie a EFTA vzrástol počet potvrdených prípadov na 18 554 v 42 krajinách. Najviac nových prípadov hlásilo USA 1 078, 194 Kanada, 100 Austrália, 41 Panama, 37 Chile, 16 Argentína, 14 Izrael, 9 Dominikánska republika, po 6 Čína a Japonsko, 5 Peru, 4 Uruguaj, 3 Salvador, po 2 prípadoch Turecko, Singapur a Vietnam a po 1 prípade Brazília, Taiwan a Nový Zéland. Boli hlásené 2 nové úmrtia z USA. Celkový počet úmrtí vo svete tak vzrástol na 117 (Tab. 2).

Celkovo bolo hlásených 19 159 potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v 68 krajinách sveta.

Tab. 2: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí na novú chrípku A(H1N1) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA ku dňu 2.6.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny**

počet

potvrdených prípadov

**Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\*
**VÝCHODNÁ EURÓPA A CENTRÁLNA ÁZIA**
Ruská Federácia - 3 -
**STREDOZEMIE A STREDNÝ VÝCHOD**
Bahrain - 1 -
Izrael 14 33 -
Kuvajt - 18 -
Libanon - 3 -
Turecko 2 4 -
Spojené Arabské Emiráty - 1 -
**SEVERNÁ AMERIKA**
Kanada 194 1 530 2
Mexiko - 5 029 97
USA\*\* 1 078 10 054 17
**CENTRÁLNA AMERIKA A KARIBIK**
Bahamy - 1 -
Kostarika - 37 1
Kuba - 4 -
Dominikánska republika 9 11 -
Salvador 3 30 -
Guatemala - 12 -
Honduras - 2 -
Jamajka - 2 -
Panama 41 148 -
**JUŽNÁ AMERIKA**
Argentína 16 131 -
Bolívia - 3 -
Brazília 1 21 -
Chile 37 313 -
Kolumbia - 20 -
Ekvádor - 39 -
Paraguaj - 5 -
Peru 5 41 -
Uruguaj 4 15 -
Venezuela - 2 -
**SEVEROVÝCHODNÁ A JUŽNÁ ÁZIA**
Čína 6 39 -
Hong Kong - 23 -
India - 1 -
Japonsko 6 385 -
Južná Kórea - 33 -
**JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA**
Malajzia - 2 -
Filipíny - 21 -
Singapur 2 7 -
Thajsko - 3 -
Taiwan 1 13 -
Vietnam 2 3 -
**AUSTRÁLIA A TICHOMORIE**
Austrália 100 501 -
Nový Zéland 1 10 -
**Celkový počet** **1 522** **18 554** **117**
\* Počet úmrtí je zahrnutý v kumulatívnom počte potvrdených prípadov \*\* Prípady v USA zahŕňajú pravdepodobné aj potvrdené prípady a prípady z Puerto Rico.

Situácia na Slovensku:

Situácia vo výskyte prípadov v SR zostáva nezmenená.

Pracovníci ÚVZ SR priebežne kontrolujú údaje z WHO, ECDC, EWRS a zo slovenského epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)