Informácia pre médiá o výskyte novej chrípky A(H1N1) Epidemiologická situácia ku dňu 14.6.2009, 17:00 hod.

Prečítajte si aktuálne informácie o prasacej chrípke zo dňa 14.6.2009.

Aktuálny vývoj situácie v prípade novej chrípky A(H1N1):

Od posledného hlásenia bolo podľa Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení (ECDC) hlásených 173 nových potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v šiestich krajinách Európskej únie a EFTA. Najviac prípadov opäť hlásila Veľká Británia s počtom 105 nových potvrdených prípadov a Nemecko s počtom 54 nových prípadov. Grécko hlásilo päť prípadov a po tri nové potvrdené prípady hlásili Belgicko, Holandsko a Rumunsko.

Celkový počet potvrdených prípadov vzrástol na 2 269 v 26 z 31 krajín Európskej únie a EFTA (Tab. 1).

Tab. 1: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a kumulatívny počet prípadov prenosu novej chrípky A(H1N1) v rámci hlásiacej krajiny v krajinách Európskej únie a EFTA ku dňu 14.6.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet prípadov prenosu v rámci hlásiacej krajiny**
Rakúsko - 7 1
Belgicko 3 17 4
Bulharsko - 2 -
Cyprus - 1 -
Česká republika - 4 -
Dánsko - 12 4
Estónsko - 4 2
Fínsko - 4 -
Francúzsko - 78 8
Nemecko 54 170 21
Grécko 5 19 -
Maďarsko - 4 1
Island - 4 1
Írsko - 12 1
Taliansko - 67 4
Luxembursko - 1 -
Holandsko 3 54 21
Nórsko - 13 1
Poľsko - 7 1
Portugalsko - 2 -
Rumunsko 3 16 6
Slovensko - 3 1
Španielsko - 488 127
Švédsko - 32 4
Švajčiarsko - 22 -
Veľká Británia 105 1 226 380
**Celkový počet** **173** **2 269** **588**
Mimo krajín Európskej únie a EFTA vzrástol celkový počet potvrdených prípadov na 34 595 v 55 krajinách. Za posledných 24 hodín bolo hlásených 302 nových potvrdených prípadov. Veľmi slabý nárast nových prípadov bol zaznamenaný vo WHO regióne Stredomorie a Stredný Východ. Mierny nárast prípadov zaznamenali aj Japonsko - 22 prípadov a Nový Zéland - 28 nových potvrdených prípadov. Najviac potvrdených prípadov hlásili Argentína - 99 prípadov a Austrália - 74 prípadov. Nové úmrtie hlásené nebolo a tak celkový počet zostáva na úrovni 164 úmrtí vo všetkých krajinách sveta (Tab. 2).

Ministerstvo zdravotníctva Mexika uverejnilo 11. júna 2009 aktualizované informácie o epidemiologickej situácii. Celkový počet úmrtí na novú chrípku A(H1N1) v krajine tvorí 1,7 % z kumulatívneho počtu hlásených prípadov. Posledné úmrtie bolo hlásené 31. mája 2009. Z celkového počtu zomrelých osôb tvorili 52 % ženy. Najviac úmrtí, 71,3 %, sa vyskytlo u osôb vo vekovom rozpätí 20 až 54 rokov. Väčšina pacientov, ktorí podľahli ochoreniu, trpela poruchami zdravotného stavu, ktoré tvorili najmä metabolické poruchy ako obezita a diabetes (37 %), kardiovaskulárne ochorenia (18,5 %) a respiračné ochorenia (8,3 %). Z celkového počtu úmrtí až 13 % tvorili fajčiari. Momentálne sa epidemiologická situácia v krajine zlepšuje. Posledný potvrdený prípad bol hlásený 7. júna 2009.

Celkovo bolo hlásených 36 864 potvrdených prípadov novej chrípky A(H1N1) v 81 krajinách sveta.

Tab. 2: Počet potvrdených prípadov za posledných 24 hodín, aktuálny kumulatívny počet potvrdených prípadov a počet úmrtí na novú chrípku A(H1N1) v krajinách mimo Európskej únie a EFTA ku dňu 14.6.2009, 17:00 hod.

**Krajina** **Počet nových potvrdených prípadov** **Kumulatívny počet potvrdených prípadov** **Počet úmrtí z počtu potvrdených prípadov**\*
**VÝCHODNÁ EURÓPA A CENTRÁLNA ÁZIA**
Ruská Federácia - 3 -
Ukrajina - 1 -
**STREDOZEMIE A STREDNÝ VÝCHOD**
Bahrajn - 1 -
Egypt 3 18 -
Izrael - 63 -
Kuvajt - 18 -
Libanon 1 9 -
Maroko 1 2 -
Okupované územie Palestíny - 1 -
Saudská Arábia 4 6 -
Turecko - 10 -
Spojené Arabské Emiráty 1 2 -
**SEVERNÁ AMERIKA**
Kanada - 3 515 4
Mexiko - 6 403 109
\*\*USA - 17 855 45
**CENTRÁLNA AMERIKA A KARIBIK**
Bahamy - 2 -
Barbados - 3 -
Bermudy - 2 -
Kajmanské ostrovy - 2 -
Kostarika 14 118 1
Kuba - 6 -
Dominika - 1 -
Dominikánska republika - 93 1
Salvador - 69 -
Guatemala 11 96 1
Honduras - 89 -
Jamajka - 11 -
\*\*\*Martinik - 2 -
Nikaragua - 56 -
Panama - 221 -
Trinidad - Tobago - 4 -
**JUŽNÁ AMERIKA**
Argentína 99 569 -
Bolívia - 5 -
Brazília 4 58 -
\*\*\*\*Chile - 2 335 2
Kolumbia - 40 1
Ekvádor - 67 -
Paraguaj - 25 -
Peru 10 91 -
Uruguaj - 36 -
Venezuela 12 37 -
**SEVEROVÝCHODNÁ A JUŽNÁ ÁZIA**
Čína - 124 -
Hong Kong SAR - 63 -
India 11 15 -
Japonsko 22 594
Južná Kórea - 53 -
Taiwan - 36 -
**JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA**
Malajzia - 7 -
Filipíny 111 -
Singapur 7 34 -
Thajsko - 9 -
Vietnam - 16 -
**AUSTRÁLIA A OCEÁNIA**
Austrália 74 1 515 -
\*\*\*Francúzska Polynézia 2 -
Nový Zéland 28 71 -
**Celkový počet** **302** **34 595** **164**
\* Počet úmrtí je zahrnutý v kumulatívnom počte potvrdených prípadov. \*\* Prípady v USA zahŕňajú pravdepodobné aj potvrdené prípady a prípady z Puerto Rico. \*\*\* Prípady z Martinik u a Francúzskej Polynézie boli hlásené Francúzskom. \*\*\*\* Prípady hlásené z Chile zodpovedajú kumulatívnemu počtu prípadov hlásených zo súkromného sektora.

Situácia na Slovensku:

Situácia ohľadne počtu potvrdených prípadov zostáva nezmenená.

Naďalej zostávajú v platnosti doterajšie opatrenia. Pracovníci ÚVZ SR priebežne sledujú informácie a údaje o výskyte ochorení uverejňované WHO, ECDC, EWRS a informácie zo slovenského systému rýchleho varovania v rámci epidemiologického informačného systému EPIS. Naďalej odborne zabezpečujú odpovede na otázky, ktoré prichádzajú do "call centra". Všetky RÚVZ v SR majú pohotovosť, ktorú zabezpečujú pracovníci odborov epidemiológie.


Stručne popíasna choroba Prasacia chrípka


Pravidelná aktualizácia situácie o vývoji situácie s prasacou chrípkou je na:

World Health Organizaton

Slovenské stránky:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR (napr. v súvislosti s obmedzením cestovania)