Sledovanie tlaku krvi

Vytlačte si praktickú kartičku na záznam krvného tlaku.

Praktická pomôcka na zaznamenávanie hodnôt diastolického(dolného), systolického (horného) krvného tlaku a tepu srdca.

Sledovanie tlaku krvi

Kartička na sledovanie tlaku krvi na stiahnutie (PDF).

Sledovanie tlaku krvi - graf

Kartička grafu na sledovanie tlaku krvi na stiahnutie (PDF).

Ukážka vyplnenia grafu sledovania tlaku krvi