Kampylobakterióza (zoonóza) - choroba prenášaná na človeka zo zvieraťa

Podobne ako salmonelóza sa pôvodca ochorenia vyskytuje u mnohých zvierat, domácich ako aj divých i hydiny. K infekcii môže dôjsť aj po konzumácii nepasterizovaného mlieka, nedostatočne tepelne upravených mäsitých pokrmov.

Podobne ako salmonelóza sa pôvodca ochorenia vyskytuje u mnohých zvierat, domácich ako aj divých i hydiny (sliepky a morky). K infekcii môže dôjsť aj po konzumácii nepasterizovaného mlieka, nedostatočne tepelne upravených, primárne alebo sekundárne kontaminovaných mäsitých pokrmov.

Kampylobakter bol opakovane izolovaný z rôznych druhov surovín a potravín, najčastejšie z hydiny a zo surového hydinového mäsa, menej z bravčového mäsa, surového mlieka, nedostatočne tepelne opracovaných alebo sekundárne kontaminovaných výrobkov z mäsa a neupravenej pitnej vody.

Predpokladá sa, že najčastejšie človek ochorie následkom konzumácie kontaminovanej potraviny alebo vody, po kontakte s infikovanými domácimi zvieratami (psy, mačky), alebo prenosom človek - človek. Prevažne ide o sporadický výskyt ochorení, menej je prípadov hromadných ochorení.

Tomuto ochoreniu sa môžeme vyhnúť, keď sa budeme riadiť nasledovnými zásadami:

  1. Pri nákupe potravín v obchodoch a v miestach rýchleho občerstvenia si treba všímať nielen dobu trvanlivosti, dátum spotreby, ale prezrieť si, či výrobok nevykazuje nezvyklý vzhľad, zafarbenie, tvar, pach.
  1. Pred prípravou jedla, počas jeho prípravy, pred jedlom, po použití toalety si vždy treba umývať ruky mydlom, aby sme znížili riziko prenosu nákazy.
  1. Oddeľovať surové potraviny od hotového jedla. Pri manipulácii so surovými potravinami, môže dôjsť k infikovaniu ďalšej potraviny, ak sa použije tá istá doska na krájanie, nôž, nádoba, znečistené ruky a pod.
  1. Mnohým ochoreniam môžeme zabrániť konzumáciou dostatočne tepelne opracovaných pokrmov a zabránením krížovej kontaminácie surovín, najmä surového hydinového a bravčového mäsa a vnútorností a hotových potravín a pokrmov.
  1. Riziko znížime na minimum, ak potraviny dôkladne pred požívaním zohrievame pri teplote 70 °C po dobu najmenej 15 minút. Zároveň sa odporúča jedlo po zohriatí ihneď skonzumovať alebo schladiť a uložiť do chladničky.
  1. V domácnosti zaobchádzame s potravinami podľa podmienok skladovania, ktoré výrobca uvádza na spotrebiteľskom obale.
  1. Zásadne na pitie a pri príprave jedál treba používať iba zdravotne nezávadnú pitnú vodu.