Slovenský Červený kríž vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc obyvateľom Haiti

Slovenský Červený kríž vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc obyvateľom Haiti postihnutých zemetrasením. Finančné príspevky môžete posielať na Fond „Ľudia ľuďom“

Slovenský Červený kríž vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc obyvateľom Haiti postihnutých zemetrasením. Finančné príspevky môžete posielať na Fond „Ľudia ľuďom“.

**Číslo účtu: 665555/0200 Variabilný symbol: 2010**
Vaša finančná pomoc podporí záchranné operácie na Haiti v rámci práve vyhlásenej núdzovej výzvy Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca vo výške 10,1 milióna švajčiarskych frankov (6,8 milióna eur) na pomoc 20 000 rodinám (približne 100 000 ľudí) počas 9 mesiacov.
Výzva vychádza z prvého zhodnotenia škôd a potrieb a bude upravená o niekoľko dní na základe ďalších podrobnejších zisťovaní a hodnotení.

Medzinárodný výbor Červeného kríža pomáha pri hľadaní príbuzných na Haiti

K pomoci sa pripojil aj Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK), ktorý zmobilizoval desiatky domácich aj medzinárodných expertov z oblasti logistiky, administratívy, medicíny, hospodárskej bezpečnosti, zabezpečovania nezávadnej vody, ochrany a komunikácie. Okrem toho MVČK sprístupnil webovú stránku pre ľudí, ktorí sa chcú skontaktovať so svojimi blízkymi z postihnutých oblastí Family links Network Haiti - Earthquake 2010.