Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Slovenský zväz telesne postihnutých

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých.

Úvod

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých.

Organizačné jednotky SZTP s právnou subjektivitou sú:

 • základná organizácia,
 • okresné centrum,
 • republiková špecifická organizácia,
 • krajské centrum,
 • republikové centrum.

Našim cieľom je:

 • pomáhať osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie,
 • pomáhať vytvárať predpoklady a podieľať sa s kompetentnými orgánmi pripravovať osoby s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov,
 • systematicky obhajovať špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím a iniciatívne presadzovať ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným orgánom a inštitúciám,
 • podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní celonárodných programov prevencie pre TP občanov s tým, že tieto programy dostane na úroveň rodín a postihnutých jednotlivcov,
 • zameriavať sa na dosiahnutie, aby každý TP jednotlivec, resp. rodina s TP členom dostali všestrannú sociálno-rehabilitačnú službu, podporu a pomoc na kompenzáciu dôsledkov telesného postihnutia, za účelom umožniť plnohodnotný život a uplatniť sa v spoločnosti,
 • oboznamovať verejnosť s problematikou občanov S TP a možnosťami ich riešenia,
 • informovať verejnosť o vlastných aktivitách pri riešení problematiky TP,
 • poskytovať sociálne služby v zmysle platných právnych predpisov,
 • úzko spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj inými subjektmi pri riešení problémov občanov TP,
 • spolupracovať so subjektmi obdobného charakteru v zahraničí pri získavaní poznatkov v riešení problémov občanov TP,
 • vypracovať projekty na možnosti riešenia problémov občanov TP,
 • predkladať, presadzovať a pripomienkovať návrhy legislatívnych a iných opatrení v záujme občanov s TP,
 • presadzovať a podporovať rozvoj integrovaného, hromadného i samostatného zamestnávania občanov s TP.

Predmetom našej činnosti je:

 • Sociálne poradenstvo, sociálne služby (prepravná služba, opatrovateľská služba), sociálna prevencia, sociálna starostlivosť, sociálno-rehabilitačné služby vo vlastných zariadeniach v zmysle platných právnych predpisov, zriaďovanie požičovne kompenzačných pomôcok,
 • programy sociálnej rehabilitácie a rekondície,
 • ortopedické, protetické a kompenzačné pomôcky - hlavne vplývať na výrobcu, distribúciu, dostupnosť a aktualizáciu registra zdravotných pomôcok,
 • odstraňovanie architektonických bariér,
 • starostlivosť o TP deti a mládež,
 • vzdelávacie aktivity,
 • pracovné uplatnenie TP,
 • zriaďovanie Agentúr osobnej asistencie,
 • kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácie a šport,
 • informačné systémy,
 • servis a služby,
 • publicistická a propagačná činnosť.

Členstvo v SZTP je dobrovoľné a členom sa môže stať:

 • každý občan SR s telesným postihnutím nad 18 rokov,
 • rodič alebo zákonný zástupca telesne postihnutého dieťaťa do 18 roku veku,
 • priateľ a priaznivec SZTP,
 • cudzí štátny príslušník.

Činnosť

SZTP vlastní sociálno – rehabilitačné centrum v Štúrove pod názvom „RELAX“, kde poskytujeme sociálnu rehabilitáciu našim klientom pobytovou formou v 7 – dňových intervaloch. V rámci vzdelávacích aktivít sme realizovali projekt „Vzdelávanie v informačných technológiách a komunikačných technológiách pre občanov so zdravotným postihnutím“. Absolventom vzdelávania, ktorí úspešne absolvovali moduly potrebné na udelenie certifikátu, sme odovzdávali certifikáty ECDL Štart – európsky vodičský preukaz na počítače. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou, ktorej hlavným finančným nástrojom bol Európsky sociálny fond.

V rámci voľnočasových aktivít organizujeme výstavu výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím „Svet ako ho vidíme my“. Táto výstava bude otvorená od 1.4.2010 v Tekovskom múzeu v Leviciach a bude pokračovať druhým kolom výstavy v Žiline v Krajskej knižnici v mesiaci september. Žiadosť o finančný príspevok bola podaná na MK SR. Plánujeme organizovať 6. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie, prózy a speve pod názvom „Kremnická barlička“. Pokiaľ uspejeme, táto súťaž bude prebiehať v jazyku slovenskom, maďarskom, ukrajinskom, poľskom a rusínskom. Konať by sa mala na prelome mesiaca september - október v rekreačnom stredisku Toliar Kremnica. Sprievodnou akciou bude výstava ručných prác. Aj na tento projekt sme požiadali MK SR o finančnú podporu. V roku 2009 sme prvýkrát vydali zbierku básní pod názvom „Poviem Vám to básňou“. Autormi tejto zbierky boli občania so zdravotným postihnutím. Aj v roku 2010 plánujeme vydať zbierku básní pod názvom „ Liek na moju dušu “, ktorej autormi by boli opäť občania s telesným a ťažkým telesným postihnutím. Každý rok organizujeme benefičné koncerty s názvom „Umelci srdcom“ pre zdravotne postihnutých občanov z celého Slovenska, ktoré sú veľmi navštevované a žiadané a z roka na rok majú stúpajúcu tendenciu. Na týchto koncertoch vystupujú poprední umelci SR bez nároku na honorár a výťažok z týchto koncertov je venovaný na zveľaďovanie nášho rehabilitačného strediska v Štúrove ako aj na rehabilitačné programy, ktoré organizujeme v rámci SR za finančnej podpory MPSVR SR.

SZTP vydáva svoj vlastný časopis TP + TP (telesne postihnutí + tolerancia, pomoc) štyrikrát do roka. Je distribuovaný do všetkých poisťovní, UPSVR SR ako aj našim členom. V časopise sa venujeme zákonom, ktoré sú dôležité pre zlepšenie kvality života našich členov, poskytujeme priestor na informácie o živote našich členov cez aktivity, ktoré uskutočňujú priebežne, zverejňujeme dostupnosť zdravotných pomôcok, uverejňujeme výsledky monitoringu architektonických bariér zdravotníckych a školských zariadení, budov verejnej správy a samosprávy, reštauračných a ubytovacích zariadení a športovísk. V súčasnej dobe sa venujeme dostupnosti v doprave a to jednak železničnej, autobusovej ako aj mestskej hromadnej doprave a pod. V časopise sa zaoberáme aj s novými službami pod jednou strechou pre nás - motoristov s ťažkým telesným postihnutím.

V dňoch 5. – 7.5.2010 sa bude konať medzinárodný turnaj v kolkoch telesne postihnutých v Spišskej Novej Vsi, ktorého tento rok je organizátorom Slovenský republika.

V dňoch 27. – 30.5.2010 sa bude konať Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím v Kúpeľoch Lúčky. SZTP tento Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím organizuje vždy v inom regióne Slovenska. Má tri časti: športovú, odbornú a kultúrnu.

Kontakt

Slovenský zväz telesne postihnutých
Ševčenková 19, 851 01 Bratislava
Stránkové hodiny: denne 8.00 – 16.00
Predseda SZTP: Ing. Monika Vrábľová
Riaditeľ SZTP: Oľga Bohuslavová
Tel./fax: 02 / 6381 4478
bariery@sztp.sk
www.sztp.sk

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať