Čo je probiotický jogurt?

Z hľadiska životaschopnosti sú veľké rozdiely v prežívaní jednotlivých kultúr – baktérií, ktoré sa používajú pri výrobe fermentovaných mliečnych produktov (jogurt, jogurtový nápoj, acidofilné mlieko, kefír a i.).

Môžeme považovať každý jogurt za probiotický? Sú probiotické kultúry rovnaké?

Z hľadiska životaschopnosti sú veľké rozdiely v prežívaní jednotlivých kultúr – baktérií, ktoré sa používajú pri výrobe fermentovaných mliečnych produktov (jogurt, jogurtový nápoj, acidofilné mlieko, kefír a i.).

Niektoré živé kultúry obsiahnuté v jogurtoch neprežívajú kyslé prostredie žalúdka. Túto dôležitú vlastnosť majú probiotické výrobky s overeným účinkom. Upozorňuje prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., zástupca riaditeľa Ústavu bunkovej biológie PRIF UK Bratislava.

Počas ostatnej dekády vedci zistili, že existujú podstatné rozdiely vo fyziológii jednotlivých mliečnych baktérií, a to aj v rámci toho istého druhu. Napríklad nie všetky laktobacily sú rovnaké. Dlhšie prežívanie v jogurte zabezpečuje aj aktivita samotných nových typov baktérií. Tieto produkujú rôzne biologicky aktívne látky (napr. organické kyseliny), ktorých dôsledkom je tzv. biologická konzervácia.

Trvanlivosť jogurtu

Tá potláča množenie neželateľných mikroorganizmov a probiotickým baktériám neublíži. Trvanlivosť jogurtu a zachovanie probiotických vlastností umocňujú nové postupy, vrátane zavedenia prísnych hygienických zásad a udržovania produktu pri nízkej teplote.

„Náročnému výskumu z posledných dvoch desaťročí vďačíme za to, že v obchodnej sieti sa už vyskytujú živé probiotické jogurty so zaručenou trvanlivosťou až 30 dní, a to bez použitia syntetických konzervačných látok,“ hovorí prof. Ebringer.

Nie každý jogurt tiež možno nazvať „probiotický“ Je potrebné rozlišovať jogurty klasické a jogurty s probiotickými účinkami.

„Za probiotické možno vyhlásiť iba tie, ktorých zdravie a vitalitu podporujúce účinky boli potvrdené oficiálnymi a prísnymi klinickými skúškami. Štúdie musia dokázať schopnosť probiotickej kultúry prežiť prechod tráviacim systémom a preventívne či liečebné účinky na zdravie,“ pripomína prof. Ebringer.