Vznik zubného kazu

Výskyt zubného kazu u detí a mladistvých vo väčšine európskych krajín v priebehu posledných rokov troch desaťročí poklesol, hoci priemerný príjem sacharidov zostal približne rovnaký. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú tento pozitívny trend patrí predovšetkým lepšia ústna hygiena (častejšie čistenie kefkou a zubnou niťou) a zvýšený príjem fluoridov.

Zubný kaz

Príčinou vzniku zubného kazu je spoločné pôsobenie niekoľkých faktorov. Po prvé, musí mať zub dispozíciu pre zubný kaz. Po druhé, musí byť prítomný zubný plak, čo sú baktérie fermentujúce sacharidy a produkujúce kyseliny, ktoré následne narušujú zubnú sklovinu. Ďalej musia byť v ústach sacharidy, ktoré môžu baktérie fermentovať. A napokon musí byť dostatočne dlhá doba na demineralizáciu (rozpúšťanie zubnej skloviny) a príliš krátka doba na funkciu prirodzenej obrany organizmu "remineralizácia" zubov a nápravu poškodenia.

Každý z týchto faktorov môže byť ostatnými faktormi ovplyvňovaný. Napr. prítomnosť fluoridov podporuje remineralizáciu a mení štruktúru zubov. Výsledkom je, že povrch zubov je menej náchylný ku kazeniu.

Každý z týchto faktorov môže byť ostatnými faktormi ovplyvňovaný. Napr. prítomnosť fluoridov podporuje remineralizáciu a mení štruktúru zubov. Výsledkom je, že povrch zubov je menej náchylný ku kazeniu.

Výživové faktory

Vplyv stravy na vznik a vývoj zubného kazu nie je dosiaľ úplne objasnený. Zatiaľ čo vzťah medzi príjmom sacharidov a zubným kazom bol jasne dokázaný, priama väzba medzi spotrebou cukru a výskytom zubného kazu je vo väčšine európskych štátoch veľmi slabá. Mnoho ľudí napríklad pravidelne konzumuje relatívne veľké množstvo cukru a napriek tomu je u nich výskyt zubného kazu nízky.

V holandskej štúdii sa zistilo, že pre vznik zubného kazu je dôležitejšia doba, počas ktorej je potravina v ústach a v styku so zubmi, než obsah cukru v potravine. V štúdii sa porovnával cukorný roztok s pokrmami a snakmi a zistilo sa, že sacharidové potraviny, ktoré majú tendenciu priľnúť na zuboch a medzi nimi, sú veľakrát pravdepodobnejšou príčinou zubného kazu ako cukorné roztoky. Takéto potraviny nemusia byť "lepivé" napríklad karamelky, lebo sa v ústach rozpustia omnoho rýchlejšie než niektoré pokrmy obsahujúce škrob.

Súčasný názor, že cukor a potraviny obsahujúce cukor sú jedinou z príčin zubného kazu, sa tiež mení, lebo je známe, že aj mnoho ďalších potravín obsahujúcich sacharidy, ktoré boli z tohto hľadiska tradične považované za neškodné alebo dokonca prospešné, ako napríklad chlieb, môžu byť príčinou vzniku zubného kazu. Z potravín obsahujúcich škrob (chlieb) vznikajú činnosťou baktérií plaku kyseliny a takisto aj všetky druhy ovocia môžu byť príčinou zubných kazov. Pre iné priaznivé zdravotné účinky i dobrú chuť je však potrebné konzumovať ovocie naďalej.

Vedci sú v súčasnej dobe presvedčení, že samotné zloženie potravy má na zubný kaz menší vplyv než správanie sa jednotlivcov. Správna ústna hygiena a fluoridy, predovšetkým aplikované prostredníctvom zubných pást obohatených fluórom, podstatne znížili význam vplyvu zloženia stravy na vznik zubného kazu. Napriek tomu v krajinách, kde zubné pasty s fluórom nie sú rozšírené, častý príjem potravín s vysokým obsahom sacharidov predstavuje stále dôležitý faktor pri vzniku zubného kazu.

Hlavným zdrojom fluoridov v potrave je pitná voda obohatená fluoridmi v množstve 0,05 – 14 ppm. Fluoridy sú prítomné v mnohých potravinách; bohatým zdrojom je čaj a morské ryby, ktoré sa konzumujú s kosťami (napr. sardely).

Prevencia vzniku zubného kazu

Za hlavný faktor brániaci vzniku zubného kazu sa v súčasnej dobe považuje dostatočný príjem fluoridov a dobrá ústna hygiena. Ďalej je uvedených niekoľko odoporúčaní prispievajúcich k zachovaniu zdravých zubov bez kazov:

  • Včasné ošetrovanie zubov - s čistením zubov kefkou začať ihneď pri raste prvých zubov. Deti by si nemali zvyknúť piť pred spaním mlieko, džús alebo sladený nápoj. V opačnom prípade sacharidy priľnú na zuboch na dlhšie, čo môže byť príčinou vzniku tzv. "zubného kazu prostredníctvom detskej fľaše".
  • Dvakrát denne čistiť zuby fluorizovanou pastou a raz denne vyčistiť medzizubné priestory zubnou niťou alebo špáradlom. Po večernom čistení zubov už nič nejesť, lebo v spánku sa znižuje vylučovanie slín.
  • Zubom prospieva žuvacia guma bez cukru, lebo zvyšuje sekréciu slín a odstraňuje zvyšky potravín z úst.
  • Medzi jednotlivými jedlami je vhodné počkať určitú dobu, aby sliny mohli zneutralizovať vzniknuté kyseliny. Nie je dobré neustále niečo pojedať a usrkávať.
  • Stravovacie plány by mali byť založené na správnych výživových odporúčaniach v záujme zabezpečenia celkového dobrého zdravia.

Ktoré typy sacharidov môžu byť príčinou zubného kazu?

Diskusie o "vonkajších" a "vnútorných" sacharidoch

Mnohým ľudom nie je jasné, ktoré typy sacharidov môžu byť v ústach fermentované baktériami a byť príčinou vzniku zubného kazu. Niektorí vedeckí pracovníci túto záležitosť ďalej skomplikovali rozdelením sacharidov na "vnútorné - podstatné" a "vonkajšie - nepodstatné". Vnútorné sacharidy sú také, ktoré sú prítomné vo vnútri bunečných štruktúr potravín, predovšetkým v ovocí a zelenine. Vonkajšie sacharidy sa v potravinách vyskytujú voľne, lebo sa do nich pridávajú. Táto skupina sa ďalej delí na mliečny cukor (laktózu) a nemliečne sacharidy, ktoré sú v ovocných šťavách, mede a pridaných cukroch. Štúdie dokázali, že baktérie v ústach môžu fermentovať oba tieto druhy sacharidov, takže všetky potraviny obsahujúce sacharidy môžu potenciálne prispievať k vzniku zubného kazu. Preto najlepší spôsob, ako chrániť zuby a zabezpečiť si zdravie, je zdravá výživa spolu s dobrou ústnou hygienou.

Literatúra

- Van Loveren C., Diet and Dental Caries: cariogenicity may depend more on oral hygiene using fluorides than on diet or type of carbohydrates. Eur. J. Paed. Dentistry, June 2000, 1 (2)

  • Nutrition, Diet and Oral Health for the 21st Century. Inter Dental J., 6/01, Suppl.
  • Konig, KG. Diet and Oral Health. Inter. Dental J., 2000, 50, 162-174

POTRAVINY DNES (FOOD TODAY) 02/2003