Teknia Sun Care Intense Treatment - Nebezpečný výrobok

12.5.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Portugalsku, Írsku a v Nemecku.

12.5.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Portugalsku, Írsku a v Nemecku.

Názov: Teknia Sun Care Intense Treatment, 250 ml, výrobné dávky vyrobené pred číslom 08001,
Popis: oranžová tuba s čiernym a oranžovým popisom,
Značka: Lakmé,
Krajina pôvodu: Španielsko.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/12-05-2010/Teknia-Sun-Care-Intense-Treatment-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/12-05-2010/Teknia-Sun-Care-Intense-Treatment-2.jpg)
**Uvedený výrobok obsahuje v zozname zložiek látku bishydroxyethyl biscetyl malonamide (N,N´-dihexadecyl-N,N´-bis (2-hydroxyetyl) propándiamid), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je zakázané (Smernica Komisie 2007/1/ES, ktorá dopĺňa smernicu Rady 76/768/EHS, príloha č. 2 - Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, referenčné číslo 1243). Táto látka môže spôsobiť podráždenie očí a riziko poškodenia plodnosti. Bol vydaný príkaz na stiahnutie výrobku a výzva na vrátenie výrobku od spotrebiteľa.**
**Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**