Redmotion by Collage - Nebezpečný výrobok

12.5.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Portugalsku, Írsku a v Nemecku.

12.5.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Portugalsku, Írsku a v Nemecku.

Názov: farby na vlasy:

 1. Redmotion by Collage 0/94 Coppery Red, 60 ml
 2. Redmotion by Collage 0/95 Auburn Red, 60 ml
 3. Redmotion by Collage 0/99 Intese Red, 60 ml
  Značka: Lakmé
  Krajina pôvodu: Španielsko
  Výrobná dávka: dávky vyrobené pred číslom 10001
  Popis: 60 ml, trvalé farby na vlasy v červenej tube s vrchnákom šedej farby, písmená sú šedé a biele, viď. obrázok.
[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/12-05-2010/Redmotion-by-Collage-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/12-05-2010/Redmotion-by-Collage-2.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/12-05-2010/Redmotion-by-Collage-3.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/12-05-2010/Redmotion-by-Collage-4.jpg)
**Uvedené výrobky obsahujú v zozname zložiek látku bishydroxyethyl biscetyl malonamide (N,N´-dihexadecyl-N,N´-bis (2-hydroxyetyl) propándiamid), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je zakázané (Smernica Komisie 2007/1/ES, ktorá dopĺňa smernicu Rady 76/768/EHS, príloha č. 2. - Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, referenčné číslo 1243). Táto látka môže spôsobiť podráždenie očí a riziko poškodenia plodnosti. Bol vydaný príkaz na stiahnutie výrobkov a výzva na vrátenie výrobkov od spotrebiteľa.**
**Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**