Biller`s Naturkosmetik cream - Nebezpečný výrobok

3.6.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Portugalsku, Írsku a v Nemecku.

3.6.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Portugalsku, Írsku a v Nemecku.

Názov: BILLERS NATURKOSMETIK cream Teebaum-Salbe, 50 ml, **Výrobná šarža:** No. 270161097, **Výrobok:** No. 300076050, **Názov:** BILLERS NATURKOSMETIK cream Schwarzkűmmelsalbe, 50 ml,
Výrobná šarža: No. 240161022,
Výrobok: No. 300007100,
Značka: BILLER`S NATURKOSMETIK,
Krajina pôvodu: Nemecko,
Popis: 50 ml výrobky v sklenom tégliku.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/03-06-2010/Biller`s-Naturkosmetik-cream-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/03-06-2010/Biller`s-Naturkosmetik-cream-2.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/03-06-2010/Biller`s-Naturkosmetik-cream-3.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/03-06-2010/Biller`s-Naturkosmetik-cream-4.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/03-06-2010/Biller`s-Naturkosmetik-cream-5.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/03-06-2010/Biller`s-Naturkosmetik-cream-6.jpg)
**V uvedených výrobkoch sa nachádza konzervačná látka 1,2-dibróm-2,4-dikyano-bután (MDBGN) (methyldibromoglutaronitrile), ktorú je zakázané používať v kozmetických výrobkoch, pretože nie je stanovené bezpečné množstvo tejto látky vo výrobkoch. Výrobok nie je v súlade s nariadením vlády 418/2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Pri opakovanom kontakte s pokožkou látka môže vyvolať dermatitídu.**
**Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.**