Zamestnanci Slovak Telekomu a T-Mobile Slovensko sa zaradili medzi darcov kostnej drene

(BRATISLAVA, 16. jún 2010) – Dnes sa uskutočnil projekt Malý veľký dar, v rámci ktorého zamestnanci spoločností Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko darovali krv a zároveň sa mohli stať aj potenciálnymi darcami kostnej drene.

(BRATISLAVA, 16. jún 2010) – Dnes sa uskutočnil projekt Malý veľký dar, v rámci ktorého zamestnanci spoločností Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko darovali krv a zároveň sa mohli stať aj potenciálnymi darcami kostnej drene.

Do projektu sa zapojilo spolu **40 zamestnancov**. V spolupráci s Národnou transfúznou službou bolo zamestnancom odobraných **18 litrov krvi**. Medzi nimi bolo 25 mužov a 15 žien. „Pred letom sú naše zásoby krvi vždy nižšie, preto sme uvítali túto dobrovoľnícku iniciatívu,“ uviedla lekárka Národnej transfúznej služby MUDr. Júlia Malíková.

Do Národného registra darcov kostnej drene sa po splnení vstupných požiadaviek prihlásilo 18 zamestnancov. Do databázy budú zaradení na základe vyšetrenia transplantačných znakov. Rozšíria tak Národný register darcov kostnej drene, v ktorom je momentálne len 1 300 dobrovoľníkov. „Kostná dreň sa väčšinou daruje medzi súrodencami. Napriek tomu pravdepodobnosť, že si budú vyhovovať, je stále len približne 25 percent. Preto sú veľmi dôležití nepríbuzní darcovia kostnej drene, ktorých máme v databáze ešte stále málo,” povedala vedúca Národného registra darcov kostnej drene RNDr. Mária Kušíková.

Cieľom projektu Malý veľký dar je zviditeľniť myšlienku darovania krvi i kostnej drene medzi zamestnancami a prispieť tak k vytvoreniu čo najväčšej databázy dobrovoľných darcov krvotvorných buniek. Slovak Telekom i T-Mobile Slovensko plánujú v tejto aktivite pokračovať aj v budúcnosti.

[[
](images/article/PRAKTICKE/darovanie-krvi-1.jpg)
Vlastným projektom **Malý veľký dar** sa spoločnosti Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko zapojili do dobrovoľníckych aktivít firiem v rámci projektu Naša Bratislava. Zamestnanci oboch spoločností sa zapoja aj do ďalších súvisiacich aktivít akými sú napr. Beh pre život, či pomoc v domoch sociálnych služieb a v útulku Slobody zvierat.