Výhody darovania krvotvorných buniek

Tlačová správa
Existujú tri spôsoby – darovanie periférnych kmeňových krvotvorných buniek priamo z krvi, darovanie kostnej drene z bedrovej kosti na operačnom sále v celkovej anestézii alebo darovanie pupočníkovej krvi.

Ako sa získavajú krvotvorné bunky?

Existujú tri spôsoby – darovanie periférnych kmeňových krvotvorných buniek priamo z krvi, darovanie kostnej drene z bedrovej kosti na operačnom sále v celkovej anestézii alebo darovanie pupočníkovej krvi.

Kto sa môže stať dobrovoľným darcom kostnej drene?

Dobrovoľným darcom krvotvorných buniek sa môže stať každý zdravý človek. Mal by spĺňať nasledovné požiadavky:

  • vek 18-45 rokov,
  • nesmie mať žltačku typu A, B, C,
  • musí byť HIV negatívny,
  • nemal by v minulosti prekonať TBC,
  • nemal by trpieť na ochorenia srdca a ciev, prieduškovú astmu alebo iné vážnejšie chronické ochorenia,
  • nemal by v poslednom roku prekonať boreliózu a infekčnú mononukleózu,
  • ženy v reprodukčnom veku by mali byť viac ako 1 rok po pôrode a v dobe darovanie nebyť tehotné.

Aké je riziko darovania krvotvorných buniek?

Darovanie krvotvorných buniek neprináša pre darcu zvýšené riziko. Teda odber krvotvorných buniek má rovnaké riziko ako bežné každodenné aktivity, ako napríklad cestovanie, turistika alebo práce v záhradke.

Kde získate potrebné informácie o darovaní kostnej drene?
www.nadacialeukemie.sk