Svojpomocná skupina pre ľudí trpiacich sociálnou fóbiou

Založením svojpomocnej skupiny pre ľudí trpiacich sociálnou úzkosťou/sociálnou fóbiou by sme radi poskytli priestor všetkým, ktorí by mali chuť podeliť sa so svojimi skúsenosťami, prípadne stretnúť ľudí s podobnými zážitkami.

Založením svojpomocnej skupiny pre ľudí trpiacich sociálnou úzkosťou/sociálnou fóbiou by sme radi poskytli priestor všetkým, ktorí by mali chuť podeliť sa so svojimi skúsenosťami, prípadne stretnúť ľudí s podobnými zážitkami. Napriek tomu, že skupina nie je terapeutická a odbornú pomoc nenahrádza, má určitý potenciál priniesť svojim účastníkom niečo nové a hodnotné.

Vítaní sú preto všetci, ktorých tento odkaz zaujal!

Skupina svoju činnosť začína v pondelok 16.8 o 17.00 hod. v priestoroch Ligy za duševné zdravie na Ševčenkovej ulici v Bratislave. Stretnutie potrvá približne do 19.00 hod.

Ďalšie stretnutia sa budú konať pravidelne každý pondelok v čase od 17.00 do 19.00 hod. v priestoroch Ligy za duševné zdravie. Prosíme všetkých prípadných záujemcov o účasť v skupine, aby nám najskôr napísali na e-mailovú adresu: sf.skupina@gmail.com

Tešíme sa na správy od Vás!

Alexa a Soňa
Vedúce projektu a skupiny:

Mgr. Soňa Kúdelová (absolventka odboru psychológia na FIF UK v Bratislave)
Mgr. Alexandra Stanislavová (absolventka odboru psychológia na FIF UK v Bratislave)