Začal sa lov na rakovinu krčka maternice

Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice približne 550 žien. Viac ako 200 žien v produktívnom veku tomuto ochoreniu každý rok podľahne. Celosvetovo je to 3. najčastejšia príčina úmrtia na rakovinu u žien. Zároveň je to 2. najrozšírenejšia forma rakoviny u žien do 45 rokov.

Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice približne 550 žien. Viac ako 200 žien v produktívnom veku tomuto ochoreniu každý rok podľahne. Celosvetovo je to 3. najčastejšia príčina úmrtia na rakovinu u žien. Zároveň je to 2. najrozšírenejšia forma rakoviny u žien do 45 rokov1. Hlavnou príčinou úmrtia je neskoré stanovenie diagnózy. Preto sa cytologické laboratóriá Medicyt, s.r.o. a CytoLab, s.r.o., ktoré patria do skupiny zdravotníckych zariadení MEDIREX GROUP, rozhodli zaviesť na Slovensku jedinečné cytologické vyšetrenie – „Liquid-Based“ Cytológiu. Jeho cieľom je včasný záchyt ranných štádií zmien na sliznici krčka maternice, ktoré môžu byť prejavom rakoviny. Nové vyšetrenie predstavuje celosvetový štandard v oblasti cytologickej diagnostiky. Pilotnú fázu uvedenia tejto novej metódy na Slovensku otvárajú laboratóriá spolu s osvetovou kampaňou vo vybraných mestách. Cieľom kampane je apelovať na ženy, aby chodili na pravidelné preventívne gynekologické prehliadky.

„Víziou MEDIREX GROUP je zvyšovať odbornú úroveň v oblasti laboratórnej diagnostiky na Slovensku. Preto pravidelne investuje do moderného prístrojového vybavenia a odborného rozvoja našich špecialistov. Nová metóda, ktorú zavádzame, je celosvetovým štandardom. Prináša vyššiu spoľahlivosť cytologického vyšetrenia. Cytologický preparát poskytuje jasný a čistý obraz buniek, a tým aj presnejšiu interpretáciu výsledku. „Liquid-Based“ Cytológia má veľký význam pri zachytení práve prvých (ľahkých) stupňov dysplázie, kedy sa liečbou dá predísť vzniku rakoviny krčka maternice. Touto metódou vyšetrenia sa dá tiež s vysokou istotou predpovedať budúci vývoj ochorenia, a poskytuje tak gynekológom viac podkladov pre účinnú liečbu. Z jedného odberu možno urobiť viac vyšetrení, čo pacientke a lekárovi šetrí čas. Pozitívne to vplýva na psychiku pacientky a urýchľuje to diagnostiku“, hovorí MUDr. Peter Vereš, odborný garant zavedenia novej metódy v laboratóriách Medicyt a Cytolab, ktoré patria do skupiny MEDIREX GROUP.

Novú metódu vyšetrenia momentálne odborníci laboratórií MEDIREX GROUP testujú v slovenských podmienkach. Na pilotnom projekte spolupracuje viacero gynekológov. Na základe jeho výsledkov pripravia presnú metodiku a sprístupnia vyšetrenie pre všetkých gynekológov. V tomto čase tiež budú zverejnené detailné informácie o možnosti vyšetrenia „Liquid-Based“ metódou spolu s výstupom pilotného projektu. Odborní medicínsky reprezentanti laboratórií následne navštívia ambulantných gynekológov a vybavia ich materiálom potrebným pre poskytovanie tohto vyšetrenia.

„Som rád, že aj na Slovensku zavádzame kvalitnejšiu metódu cytologického vyšetrenia. Vo vyspelých krajinách sa uvádza využívanie tohto typu cytologického vyšetrenia vo viac ako 70 % vyšetrení. Ako lekár oceňujem každú aktivitu, ktorá bude motivovať ženy k pravidelným gynekologickým prehliadkam. Na Slovensku máme stále len 20 % žien, ktoré ich pravidelne absolvujú. V zahraničí zdroje uvádzajú až 70 % žien, takže stále máme veľa práce pri osvete.“, dopĺňa Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD., hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo.

1 - zdroj údajov – Liga proti rakovine