Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Združenie abstinentov Slovenska

Združenie abstinentov Slovenska je verejnoprospešným mimovládnym, nezávislým a nepolitickým zoskupením fyzických i právnických osôb, ktorým nie je ľahostajné negatívne pôsobenie drog na život a zdravie jednotlivca, ako aj na deštruktívne pôsobenie na celú našu spoločnosť.

Združenie abstinentov Slovenska (ďalej len ZAS) je občianske združenie, otvorené všetkým fyzickým i právnickým osobám, ktorým nie je ľahostajné negatívne pôsobenie alkoholu a drog na život a zdravie jednotlivca, ako aj na deštruktívne pôsobenie na celú našu spoločnosť. ZAS je riadnym členom Slovenskej humanitnej rady.

Členom ZAS môže byť fyzická osoba od 15. roku svojho života (so súhlasom rodiča). Každý člen ZAS sa zaväzuje osobným príkladom podporovať a presadzovať zdravý životný štýl v našej spoločnosti. Členstvo v ZAS môže byť:

 • riadne individuálne;
 • riadne kolektívne;
 • sympatizujúci jednotlivec;
 • sympatizujúci kolektív
 • spolupracujúci jednotlivec, kolektív

V ZAS nachádzajú uplatnenie aj konzumenti (kávy, tabaku, alkoholu) ktorým nie je ľahostajné negatívne pôsobenie drog, osoby, ktoré nechcú byť len pasívnymi pozorovateľmi. Vo vzťahu ku káve, k alkoholu a k tabaku ZAS nikoho nekontroluje v miere ich konzumácie. Táto oblasť je výlučne vecou každého jedného člena, o ktorej rozhoduje len on sám. (Samozrejme, že k sympatizujúcim členom ZAS nebudú inklinovať osoby s výrazným uprednostňovaním alkoholu alebo inej drogy.)

Konzumenti sú v ZAS zastúpení v skupine „sympatizujúcich členov“, ktorá nie je viazaná prísľubom abstinencie. Sympatizujúci členovia majú právo zúčastňovať sa na všetkých aktivitách organizovaných ZAS, dostávajú tiež prednostne materiály ZAS, ale nemôžu byť volení do organizačných štruktúr ZAS a nemôžu rozhodovať o základnom smerovaní ZAS.

ZAS sa orientuje predovšetkým na osvetovú a poradenskú činnosť v oblasti prevencie drog, na doliečovacie aktivity pre drogovo závislých (po ústavnej liečbe, alebo v rámci ambulantnej liečby) a na zapájanie stabilizovaných drogovo závislých (abstinujúcich) do jednotlivých prevenčných akcií.

ZAS sa opiera predovšetkým o myšlienku svojpomoci. Svojich členov nenabáda k očakávaniu odbornej pomoci, ale smeruje ich k vlastnej tvorivej aktivite. Združenie im poskytuje priestor pre tvorivé konanie v prospech tých, ktorí pomoc najviac potrebujú. Nie sú to len drogovo závislí, ale aj ich rodičia, životní druhovia, súrodenci, deti... učitelia, vychovávatelia...

Direktívne riadenie v ZAS je nahradené spontánnou potrebou jednotlivých členov pozitívne prispieť k zlepšeniu neradostného stavu na drogovej scéne u nás. V ZAS nie kontrola je na prvom mieste, tam sa nachádza dobrovoľné chcenie každého jedného člena.

Poslanie a ciele činnosti

 • Poslaním ZAS je vytvoriť široké spoločenstvo dobrovoľníkov v duchu humanitných ideálov, ktorí buď zakúsili úskalia závislosti a dnes žijú triezvym a zdravým životným štýlom, ale aj ľudí, ktorí z dajakého iného dôvodu podporujú a presadzujú triezvy a zdravý životný štýl v spoločnosti.
 • ZAS pre zabezpečenie svojej činnosti spolupracuje so štátnymi a zastupiteľskými orgánmi a inými organizáciami v Slovenskej republike i v zahraničí.
 • ZAS pôsobí v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky, na úžitok tých, ktorí sú buď odkázaní na humanitnú pomoc, alebo ju presadzujú triezvym a zdravým životným štýlom v spoločnosti. V tomto duchu chráni a presadzuje postihnutých občanov tým - ktorým druhom závislosti voči orgánom štátnej správy a ďalším právnickým osobám.
 • ZAS rozvíja komplexné programy, zahrňujúce prevenciu, zníženie konzumácie alkoholu a iných drog, vzdelávanie a rehabilitáciu vo vzťahu k tým - ktorým závislostiam. Za tým účelom vypisuje zbierky a zakladá fondy pre získavanie darov a dotácií.
 • Iniciuje kontakty so zahraničím v oblasti preventívnej liečby a doliečovania závislostí.
 • Organizuje odborné i laické prednášky a semináre na vzdelávanie svojich členov i širokej verejnosti. Organizuje preventívne a doliečovacie akcie.
 • Cieľom ZAS je zmierňovať ľudské utrpenie spôsobujúce sociálnu a hmotnú núdzu občana, taktiež utrpenie spôsobené závislosťou postihnutým spoluobčanom a ich integráciou do riadneho občianskeho, rodinného a spoločenského života. Hlavným nástrojom dosiahnutia týchto humánnych cieľov je všestranná podpora pôsobenia už existujúcich a novovznikajúcich skupín /klubov/, organizácií.
 • Vydáva písomné informácie o svojej činnosti, buduje databanku informácií z oblasti závislostí, vydáva náučné brožúrky a knižné publikácie o závislosti.
 • Dôraz pôsobenia je kladený na rizikové skupiny a to:
 • deti, mládež a dospelí závislí na návykových látkach a patologickom hráčstve
 • abstinujúci od návykových látiek a patologického hráčstva
 • deti, dospievajúca mládež a životní partneri pochádzajúci z rodín v ktorých sa vyskytuje závislosť
 • adolescentná mládež
 • deti a mládež z veľkých mestských aglomerácií a sociálne slabších (rozvrátených) rodín

Kontakt

Školské nám.394/21
906 38 Rohožník
zastúpený: Mgr.Pavol Podmajerský, prezident
IČO: 35590548
Bankové spojenie: č.ú.:1460867013/1111
Občianske združenie je registrované na Ministerstve vnútra SR
pod č. VVS/1-900/90-10900 z 5.9.1995.

E-mail: zas1@mail.t-com.sk
Web: www.abstinenti.eu

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať