Dogul Kina Seti Natural henna set - Nebezpečný výrobok

24.11.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Nemecku a vo Veľkej Británii.

24.11.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Nemecku a vo Veľkej Británii.

Názov: Dogul Kina Seti Natural henna set, black – prírodná hena, čierna farba
Značka: Gőkçehan
Krajina pôvodu: Turecko
Výrobná dávka: 2122/10 (ručne dopísané na samostatnom štítku)
Dovozca: Aytac Handels GmbH, Gottlieb – Daimler – Str. 14, 68165 Mannheim Germany
Popis: zelený prášok, čierny prášok a zmes sušených rastlinných častí v celofánových vrecúškach, zabalené v potlačenej škatuľke, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Dogul-Kina-Seti-Natural-henna-set-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Dogul-Kina-Seti-Natural-henna-set-2.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Dogul-Kina-Seti-Natural-henna-set-3.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Dogul-Kina-Seti-Natural-henna-set-4.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Dogul-Kina-Seti-Natural-henna-set-5.jpg)
**Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia p-phenylendiamínu. Táto látka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 8a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Na výrobku chýba varovné upozornenie o obsahu p-phenylendiamínu.** **Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.**