Balm – balzam s lastovičníkom - Nebezpečný výrobok

24.11.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Nemecku a vo Veľkej Británii.

24.11.2010 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku, Nemecku a vo Veľkej Británii.

Názov: Balm – balzam s lastovičníkom
Značka: ® Balm of Mount celandine (Chelidonium L.)
Krajina pôvodu: Ruská federácia
Dovozca: Kargo Group OÜ, Pikri 1-90, 13624 Tallin, Estonia
Výrobná dávka/čiarový kód: EAN: 4607017269992,
Vyrobené: 02.2010
Popis: balzam v 1,2 ml plastovej fľaši (veľkosť 1 x 5 cm), výrobok je určený na korekciu kozmetických chýb pokožky, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Balm-–-balzam-s-lastovičníkom-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/24-11-2010/Balm-–-balzam-s-lastovičníkom-2.jpg)
**Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia amoniaku. Amoniak sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 4) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.** **Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.**