Afrin´s Supreme Red Henna – farba na vlasy - Nebezpečný výrobok

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/17-01-2011/Afrins-Supreme-Red-Henna.jpg)
**Názov:** Afrin´s Supreme Red Henna – farba na Vlasy **Značka:** Afrin´s **Krajina pôvodu:** India **Výrobná dávka:** EXP DT.: Sep 2012, GER-10, MFG.DT.: Oct. 2009 **Popis:** modro/ zelená kartónová škatuľka s obrázkom ženy, vo vnútri sa nachádzajú vrecká s práškom, viď obrázok.

Vo výrobku sa nachádza látka 2-nitro –p-phenylenendiamine (1,9 %). Táto látka sa nachádza v prílohe č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1319 – látku je povolené používať vo výrobkoch na farbenie vlasov) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.
(http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm)