Lip Gloss - lesk na pery - Nebezpečný výrobok

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

Názov: Lip Gloss - lesk na pery
Značka: Sophia
Krajina pôvodu: neznáma
Výrobná dávka: neznáma
Popis: ružový lesk na pery v priehľadnej plastovej tube so strieborným vrchnákom, v ktorom sa nachádza aplikátor, na výrobku je nápis „Sophia“, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/17-01-2011/Lip-Gloss---lesk-na-pery.jpg)
**Výrobok obsahuje soli bária (3600 mg/kg), ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 68) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Takéto množstvo látky nie je povolené vo výrobkoch , ktoré prichádzajú do styku so sliznicou ústnej dutiny.**

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.
(http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm)