Smilefresh - výrobok na bielenie zubov - Nebezpečný výrobok

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

Názov: Smilefresh - výrobok na bielenie zubov
Značka: Smilefresh
Krajina pôvodu: Čína
Výrobná dávka: neuvedená
Popis: 3 bieliace 4,5 ml striekačky zabalené do bielej kartónovej škatuľky s označením vo fínskom jazyku, okrem obchodnej značky „Smilefresh“, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/17-01-2011/Smilefresh---výrobok-na-bielenie-zubov.jpg)
**Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka (výrobok obsahuje karbamid perodid 22%, ktorý uvoľňuje peroxid vodíka, po prepočítaní koncentrácia peroxidu vodíka je 7,9%). Peroxid vodíka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 12) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali. (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\_archives\_en.cfm)**