Herbal Naturally Black Henna– farba na vlasy - Nebezpečný výrobok

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

17.1.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, Česku a Fínsku.

Názov: Herbal Naturally Black Henna– farba na vlasy
Značka: Herbal
Krajina pôvodu: India
Výrobná dávka: No GER-10, MFG.DT.:OCT. 2009 EXP DT.:SEP 2012, Art. No RKS05
Popis: modro/ zelená kartónová škatuľka s obrázkom ženy, vo vnútri sa nachádzajú vrecká s práškom olivovej farby, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/17-01-2011/Herbal-Naturally-Black-Henna-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/17-01-2011/Herbal-Naturally-Black-Henna-2.jpg)
**Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia p-phenylendiamínu (29,9%). Táto látka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 8a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali. (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\_archives\_en.cfm)**