Olej na zosvetlenie pokožky - Nebezpečný výrobok

14.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, Francúzsku a v Nemecku.

14.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, Francúzsku a v Nemecku.

Názov: olej na zosvetlenie pokožky
Značka: VIT 'FEE
Krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
Výrobná dávka: HVF 110
Popis: 125 ml, biela plastová fľaška s ružovým uzáverom, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/14-02-2011/Olej-na-zosvetlenie-pokožky.jpg)
Uvedený výrobok obsahuje hydrochinón – 6,3 % (INCI - Hydroquinone), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Hydrochinón je látka , ktorá sa môže požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.

**Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).**