Olej na zosvetlenie pokožky - Nebezpečný výrobok

14.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, Francúzsku a v Nemecku.

14.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, Francúzsku a v Nemecku.

Názov: olej na zosvetlenie pokožky
Značka: Caro light
Krajina pôvodu: Kongo
Výrobná dávka: No 5A03749 a No 5A03204
Popis: 50 ml, plastová fľaška s výklopným uzáverom zelenej farby, viď obrázok.

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/14-02-2011/Olej-na-zosvetlenie-pokozky-2.jpg)
Uvedené výrobky obsahujú hydrochinón – 4,7 % a 4,6 % (INCI - Hydroquinone).

**Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).**