Lotion na zosvetlenie pokožky - Nebezpečný výrobok

14.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, Francúzsku a v Nemecku.

14.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, Francúzsku a v Nemecku.

Názov: lotion na zosvetlenie pokožky – „Lotion Eclaircissante“
Značka: Skin Light
Krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
Výrobná dávka: LSL E3 NF
Popis: 500 ml, biely plastový téglik s tekutinou oranžovej farby, viď obrázok

[[

](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/14-02-2011/Lotion-na-zosvetlenie-pokozky.jpg)

Výrobok obsahuje hydrochinón – 6,6 % (INCI - Hydroquinone).

**Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).**