Hashmi Surmi Special Kohl eye make up - Nebezpečný výrobok

25.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Francúzsku.

25.2.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Francúzsku.

Názov: Hashmi Surmi Special Kohl eye make- up – očný make – up
Značka: HASHMI
Krajina pôvodu: Pakistan
Výrobná dávka: best before: 05/2015, čiarový kód: 8 961100 310159
Popis: malá fľaštička zlatej farby, zabalená v priehľadnom plastovom obale so zadnou kartónovou časťou, viď obrázok

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/25-02-2011/Hashmi-Surmi-Special-Kohl-eye-make-up-1.jpg) [[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/25-02-2011/Hashmi-Surmi-Special-Kohl-eye-make-up-2.jpg)
Uvedený kozmetický výrobok obsahuje olovo, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 289) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

Olovo je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický je pre deti.

Ďalej vo výrobku bol zistený prekročený celkový počet mikroorganizmov (5 000 KTJ/g).

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ho nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ho ďalej nepoužívali. Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).