Nezabudnite na svoju pamäť. Týždeň mozgu začína 14. marca

Na Slovensku už po štvrtýkrát prebieha v rámci celosvetovej iniciatívy Brain Awareness Week - „Týždeň mozgu". Cieľom akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho schopnosti a jeho zraniteľnosť.

Na Slovensku už po štvrtýkrát prebieha v rámci celosvetovej iniciatívy Brain Awareness Week - „Týždeň mozgu“ - , ktorú organizuje trojica organizátorov - Nadácia MEMORY, Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY v úzkej spolupráci s Neuroimunologickým ústavom SAV. Cieľom akcie je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho schopnosti a jeho zraniteľnosť.

Prioritou je pripomenúť a hovoriť najmä o prevencii, možnostiach, ako si zachovať jeho dobré fungovanie. Mozog je potrebné precvičovať v každej etape ľudského života, najmä s pribúdajúcim vekom. Preto má akcia za cieľ odporúčať a upozorniť na aktivity, ktoré udržia mozog v takej kondícii, aby bol v pohotovosti. Každodenné činnosti, premýšľanie, udržiavanie vitality, okysličovanie mozgu pohybom na vzduchu, tréning prostredníctvom aktivít ako je lúštenie krížoviek, sudoku, hlavolamov, čítanie kníh a komunikácia s rozmanitou skupinou ľudí sú spoľahlivou prevenciou.

Mozgu je tento rok venovaný týždeň od 14. do 20. marca. Podujatie sa celosvetovo uskutočňuje od roku 1996. Podieľa sa na ňom mnoho partnerských organizácií. Na Slovensku sa do akcie každoročne zapájajú sociálne zariadenia a zdravotnícke pracoviská, školy a subjekty pomáhajúce seniorom.

V rámci Týždňa mozgu sa v bratislavskom Auparku uskutoční výstava unikátnych fotografií neurónu, ktoré poskytol Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Súčasťou akcie sú každoročne prednášky pre odbornú verejnosť, ale aj seniorov o fungovaní mozgu a jeho trénovaní. Centrum Memory v bratislavskej Petržalke tak, ako každoročne uskutoční aj Deň otvorených dverí pre verejnosť, pri ktorom záujemcovia uvidia spôsob nielen prevencie vo vyššom veku, ale aj príklad starostlivosti a techniky udržania funkcií mozgu u ľudí s diagnostikovanou poruchou pamäte.

Viete, že?

Ľudský mozog váži približne 1,5 kg. Ukrýva približne 100 miliárd nervových buniek, ktoré su najdokonalejšími bunkami ľudského tela. Ich hlavnou úlohou je prijímať a spracovávať informácie z okolia. Každá ľudská činnosť (pohyb, sociálne kontakty, čítanie ..) podporuje vytváranie výbežkov nervovej bunka, vďaka čomu sme schopní sa učiť a pamätať si.

Čo teda môžeme pre našu pamäť urobiť ponúkame niekoľko tipov pre dobrú pamäť

Pozitívny postoj
Nehovorme: "Ja si to nezapamätám!", "To nie je pre mňa!", ale povedzme si: "Ja nie som o nič horší ako iní!", "Ja to dokážem!".
Koncentrácia
Vedome zamerajme pozornosť na podstatu. Čím sme sústredenejší, tým je naša pamäť lepšia. Rozložme si cielene svoju energiu, nerozptyľujme sa množstvom informácií.
Asociácie
Všetko so všetkým súvisí. Pýtajme sa: "Čo mi táto situácia pripomína?", "Kde som sa stretol s podobným človekom?". Podobné otázky nám pomôžu pri spomínaní, ale aj pri zapamätávaní si nových informácií.
Selekcia
Nezaťažujme si myseľ a pamäť priemernými, deprimujúcimi a zbytočnými myšlienkami a informáciami. Myslime kriticky a posudzujme, čo skutočne stojí za to pamätať si.
Vizualizácia - obrazotvornosť
Prostredníctvom mentálnych obrazov si vytvárajme vlastné obrazy. V takejto forme sú všetky informácie ako jedinečné a neopakovateľné dobre uložené v našej pamäti.
Intelektuálna zvedavosť
Čím máme viac vedomostí, tým bude ďalšie zapamätávanie si ľahšie a rýchlejšie. Informácie vzájomne nadväzujú, nové doplnia staré.
Odbúranie stresu
Úzkosť, strach a depresia prispievajú k poruchám pamäti. Zameriavajú pozornosť a všetku energiu na množstvo zbytočných detailov, zhoršujú schopnosť koncentrácie.
Emócie
Čím viac je informácia spojená so silnou emóciou, či už pozitívnou alebo negatívnou, tým lepšie sa vryje na dlhšiu dobu do pamäti.
Odpočinok
Uvoľnenie, odpočinok a dostatočný spánok umožňujú, aby si mozog oddýchol, prebúdzal sa svieži a myseľ sa naplnila energiou.
Okysličovanie
Fyzická a intelektuálna aktivita zvýši prietok krvi mozgovými cievami, čím si vytvárame optimálne podmienky pre činnosť pamäti.
Precvičovanie pamäti
Sledujme aktívne vedomostné súťaže, riešme krížovky a Sudoku, hrajme Scrabble a podobné hry.

Žime bohatý a aktívny život, ktorý naša pamäť tak veľmi potrebuje.

Web: www.alzheimer.sk
Tel: 02 / 62 41 41 43