Farba na pokožku - Nebezpečný výrobok

13.4.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku, Nemecku, Litve a na Cypre.

13.4.2011 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku, Nemecku, Litve a na Cypre.

Názov: Bajwa Kone Henna Paste – farba na pokožku vo forme pasty
Značka: Bajwa
Krajina pôvodu: Pakistan
Výrobná dávka: L 039006, BBD 31.03. 12, EAN: 0615298748017
Popis: plastová tuba 30 g s bielym vrchnákom a bielym nadstavcom na aplikovanie pasty, leták, kartónový obal s potlačou, viď obrázok

[[
](images/article/NEBEZPENE_VYROBKY/13-04-2011/Farba-na-pokozku.jpg)
**V uvedenom výrobku bol zistený fenol – 5,65 % (INCI - Phenol ), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1175) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Poškodenie pokožky aplikáciou výrobku závisí od koncentrácie a dĺžky expozície.** **Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.** Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\_archives\_en.cfm).