Biologická zbraň proti psoriáze

Psoriáza je jedným z najčastejších kožných ochorení a na Slovensku, postihuje približne jedného z 50 ľudí. Ochorenie kože sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku a je spravidla celoživotné. Psoriáze sa v ostatných desaťročiach venoval snáď najintenzívnejší výskum v rámci kožných chorôb. Najlepšie výsledky prináša biologická liečba.

Pozitívom je, že nie je pre organizmus toxická a účinkuje dlhodobo

Napriek tomu, že je psoriáza nevyliečiteľné ochorenie, každý pokrok medicíny dáva pacientom novú nádej. Momentálne najlepšie výsledky prináša systémová liečba psoriázy prostredníctvom tzv. biologík. Lieky sú vyrobené metódami génového inžinierstva. Prvé biologikum na liečbu psoriázy bolo uvedené na slovenský trh v roku 2005. Tieto lieky blokujú zápalový kožný psoriatický proces na presne definovaných miestach. Okrem dokázaného účinku na kožu zlepšuje biologická liečba aj psoriatické postihnutie kĺbov – artritídu. Okrem vysokej účinnosti je výhodou biologík ich bezpečnosť. Táto skupina liekov nie je na rozdiel od klasických antipsoriatík orgánovo toxická a nie je potrebný tak častý laboratórny monitoring. Keďže však ide o lieky potláčajúce imunitný systém, je nutné pred liečbou a počas liečby vylúčiť tuberkulózu, či iné závažné infekčné choroby.

Lekár môže predpísať liečbu, keď ide o psoriatika so stredným alebo ťažkým stupňom ochorenia

Ako hovorí dermatológ MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. z Dermatovenerologickej kliniky FNsP F.D. Roosevelta, B. Bystrica, „biologiká nie sú liekmi prvej línie. Sú indikované až po zlyhaní liečby klasickými antipsoriatikami, alebo v prípade, že tieto lieky sú kontraindikované, či majú nežiaduce účinky. Tu nezriedka narážame na problém s pacientmi, ktorí sa domáhajú biologickej liečby bez toho, aby boli predtým liečení klasickými liekmi.“

Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou. Pred začatím terapie je však potrebné urobiť panel predpísaných vyšetrení. Po ich kompletizácii sa podáva návrh, ktorý sa odošle príslušnej zdravotnej poisťovni pacienta.

Centrá pre biologickú liečbu

Biologická liečba je viazaná na centrá v nemocniciach Bratislave, Nitre, Martine, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove. Biologiká sa aplikujú vo forme podkožných injekcií v týždňových, dvojtýždňových, či 3-mesačných intervaloch, alebo infúzií raz za dva mesiace.

Spolupráca je základ liečby

Okrem samotnej liečby je veľmi dôležitá spolupráca pacienta s dermatológom. „Psoriatik si musí uvedomiť, že ide o dlhodobé, nezriedka celoživotné ochorenie. Poznanie podstaty ochorenia, životospráva, pravidelné kontroly, pravidelné aplikácia celkovej či lokálnej liečby sú základnými požiadavkami kladenými na každého pacienta,“ vraví dermatológ Slavomír Urbanček.