"Kričím telom" - Vzdelávací projekt venovaný anorexii a bulímii

V novembri 2011 sa na Slovensku začína cyklus prednášok pre študentky zameraný na tému anorexie a bulímie, ktorá je u nás ešte stále tabuizovaná, na rozdiel od iných krajín európskej únie, kde je osveta o tomto ochorení súčasťou školského procesu, podporovaná priamo ministerstvami školstva a vzdelávacími centrami.

V novembri 2011 sa na Slovensku začína cyklus prednášok pre študentky zameraný na tému anorexie a bulímie, ktorá je u nás ešte stále tabuizovaná, na rozdiel od iných krajín európskej únie, kde je osveta o tomto ochorení súčasťou školského procesu, podporovaná priamo ministerstvami školstva a vzdelávacími centrami.

Na základe tejto skutočnosti a nedostatočnosti profesionálnej podpory pri prevencii ochorenia sme pripravili v spolupráci a pod odbornou záštitou kancelárie WHO na Slovensku, Ligou za duševné zdravie, so špičkovými lekármi a odborníkmi na výživu a osobnosťami spoločenského života projekt, ktorý bude zahŕňať vzdelávacie podujatia určené pre študentky stredných škôl.

Projekt „Kričíme telom“, na podporu vzdelávania mládeže, rodičov a pedagógov, je veľkým edukačným a komunikačným projektom, zameraným na zodpovedný prístup k zdraviu dospievajúcej mládeže a zvyšovaniu odbornosti ich rodičov a pedagógov.

Cieľom projektu je oboznámiť mládež, rodičov a pedagógov s tragickými dôsledkami zdanlivo nevinného ochorenia, ktoré je v očiach dospievajúcich dievčat „iba naplnením istej dokonalosti“. Aj v túžbe priblížiť sa istým ideálom sa na Slovensku liečia na anorexiu a bulímiu tisíce mladých ľudí, ktorí nepoznajú prevenciu, príznaky, priebeh a dôsledky tohto ochorenia.

Našim projektom ponúkame komplexný prístup ku komunikácii bulímie a mentálnej anorexie, ktorý zahŕňa viacero aktivít, ako prednášky a interaktívne diskusie, konkrétne príbehy postihnutých anorexiou, odborné materiály (letáky, brožúry, knihu spisovateľky Gabiny Weissovej „Diagnóza F50“, materiály od psychológov o poruchách stravovania) a osvetu širokej verejnosti prostredníctvom médií.

Prednášky lekárov a odborníkov na výživu na tému prevencie bulímie a mentálnej anorexie budú sprevádzané vstupmi spisovateľky Gabiny Weissovej, ktorá bude hovoriť o vlastnej skúsenosti, ktorú vyrozprávala v úspešnej knihe Diagnóza F50. Na záver vystúpi v koncerte Zdenka Predná s kapelou, ktorá osobným apelom na dievčatá dodá záverečnú bodku za podujatím.

V tomto roku sú naplánované tri stretnutia, prednášky pre žiačky stredných škôl. A to v Nitre, Trnave a v Bratislave. V nasledujúcom roku bude cyklus prednášok pokračovať v ostatných samosprávnych krajoch Slovenska, v Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Prešove.

Nitra, Divadlo A. Bagara
16.11.2011, 10:00

Trnava, Divadlo J. Palárika
21.11.201, 10:00

Bratislava, Divadlo Aréna
22.11.201, 10:00

Poruchy príjmu potravy

Popis

 • mentálna anorexia: úmyselné znižovanie hmotnosti vyvolané a udržiavané diétami, nadmerným cvičenim, zvracaním a zneužívanim liekov (najmä preháňadiel). Hmotnosť je podpriemerná až extrémne nízka, napriek tomu je snaha ďalej chudnúť.
 • mentálna bulímia: opakované záchvaty prejedania veľkým množstvom jedla, po ktorom nasleduje zvracanie alebo kompenzácia iným spôsobom (nedmerné cvičenie, zneužívanie liekov - najmä preháňadiel, obdobia hladovania). Hmotnosť je zväčša normálna alebo na spodnej hranici normy.

U oboch foriem je typický strach z nadváhy, naliehavá potreba chudnúť, neustále zaoberanie sa myšlienkami na jedlo a hmotnosť. Bulimické a anorektické fázy sa môžu striedať. Porucha stravovania obvykle predstavuje pokus o zvládanie hlbších emočných problémov, ktoré v danom veku človek nedokáže zvládnuť inak. Manipulácia s hmotnosťou a stravovaním prináša pocit moci a kontroly - tie časom začnú nahrádzať všetky ostatné záujmy a stávajú sa hlavnou náplňou života. Ochorenie vedie k osamelosti, pridružujú sa výkyvy nálady, úzkosť a depresie.

Príčiny

 • 1. Povaha: Mentálnou anorexiou sú najviac ohrozené perfekcionistky zamerané na výkon, ktoré zle znášajú zlyhanie a chceli by byť vo všetkom „dokonalé“. Mentálnou bulímiou sú viac ohrozené dievčatá, u ktorých často kolíše nálada, mávajú pocity prázdnoty, smútku, agresivity voči sebe a väčšiu tendenciu vyhľadávať pôžitky.
 • 2. Vzťahy v rodine: Často krát ide o rodiny, kde sa nehovorí o negatívnych pocitoch, kde sú vysoké nároky na výkon u dieťaťa, rodičia sa snažia dieťa vo všetkom kontrolovať, je málo emočnej podpory v rodine alebo sa rodina snaží navonok pôsobiť vždy perfektne. Rizikové sú aj chaotické rodiny, kde sa každý inak stravuje a neplatia žiadne pravidlá.
 • 3. Prostredie: Rizikové je prostredies priamymi nárokmi na štíhlosť – baletky, modelky, gymnastky atď.
 • 4. Kultúra: Všeobecný dostatok jedla a menej pohybu vytvára podmienky pre nadváhu u väčšej časti populácie. Štíhlosť je naproti tomu ponúkaná médiami ako kritérium úspechu v živote. To má vplyv na sebahodnotenie u mladých ľudí, pocit hodnoty vychádza prevažne z atraktívneho vzhľadu. Mladej generácii sa nedostatočne ponúkajú vnútorné hodnoty ako protiváha k ideálu krásy.

Začiatok:
najčastejšie vo veku 14-18 rokov

Výskyt:
mentálna anorexia - ženy: 0,5-1%
mentálna bulímia – ženy: 1-3%
Muži tvoria menej ako 10% všetkých prípadov.
Len menšia časť pacientov a pacientiek - asi 10% - vyhľadá lekársku pomoc.

Úmrtnosť:

 • pri dlhodobej mentálnej anorexii podľa rôznych prieskumov 3-18%,
 • pri mentálnej bulímii 3,9%.

Príčinou smrti sú zväčša samovraždy a zdravotné komplikácie spojené s hladovaním alebo zvracaním.

Telesné následky:

 • úbytok mozgovej hmoty pri hladovaní (vratný neskôr nevratný);
 • poškodenie zubnej skloviny, uvoľňovanie zubov z ďasien, kazivosť zubov;
 • rozleptanie sliznice pažeráka, zriedkavo i prasknutie pažeráka pri opakovanom zvracaní – smrteľné riziko;
 • spomalené vyprázdňovanie žalúdka, časté „pálenie záhy“;
 • porucha pohyblivosti čriev – chronická zápcha, nafukovanie brucha po jedle;
 • zápal pankreasu;
 • kŕče vo svaloch a svalová slabosť z nedostatku vitamínov a iónov;
 • amenorea (vymiznutie menštruačného krvácania), neplodnosť (hormonálne poruchy);
 • spomalený tep a znížený tlak krvi, srdcové arytmie (z nedostatku draslíka – straty zvracaním) – smrteľné riziko;
 • chudokrvnosť z nedostatku železa, nedostatok krviniek a krvných doštičiek z útlmu kostnej drene pri hladovaní;
 • osteoporóza - odvápnenie kostí, zlomeniny i pri bežnom pohybe;
 • suchá praskajúca koža, zápal kože v okolí úst (zvracanie);
 • lanugo – jemné chĺpky na koži tváre a trupu pri extrémnom vychudnutí;
 • vypadávanie vlasov, lámavosť vlasov a nechtov (nedostatok vitamínov);
 • akútne zlyhanie obličiek (pri zneužívaní liekov na odvodnenie a preháňadiel);
 • psychické následky: strata všetkých záujmov a vzťahov, sklon k izolácii, strata kritickosti k neprimeranému chudnutiu, poruchy koncentrácie, pokles psychického výkonu, nedôvera v seba aj v ostatných, vzťahovačnosť, depresie, úzkosti, podráždenosť, pocity viny a hanby, samovražedné myšlienky.

Čo robiť:

 • nebuďte na to sami – zdôverte sa niekomu, komu veríte;
 • skúste sa stravovať spolu s kamarátmi, s rodinou, byť viac s ľuďmi pri jedle a po jedle. Skúste jesť trikrát denne primerané porcie (jedlo na jeden veľký tanier) medzitým malá desiata a olovrant ;
 • ak tieto opatrenia zlyhajú, poraďte sa s odborníkom na duševné zdravie (psychiatrom alebo psychológom).

Pozor!
Laická domáca liečba je často nedostatočná a môže predĺžiť trvanie ochorenia.

Kontakty na odbornú pomoc:
- psychiater v mieste bydliska, iný psychiater, školský psychológ alebo iný klinický psychológ (napr. v miestnom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva)
- www.dusevnezdravie.sk v sekcii „Poruchy príjmu potravy“
- linka pomoci: poradna@dusevnez.sk

Princípy liečby:

 • liečbu vedie psychiater v spolupráci so psychológom a prípadne aj s ďalšími lekármi (gynekológ, gastroenterológ)
 • liečba prebieha ambulantne, v ťažších prípadoch v nemocnici (2-3 mesačný pobyt, podobne ako pri liečbe závislostí)
 • nestačí „naučiť sa“ normálne stravovať a dosiahnuť primeranú hmotnosť – porucha príjmu potravy prekrýva hlbšie emočné problémy, tie sa riešia v psychoterapii, niekedy sa pracuje aj s príbuznými
 • lieky môžu pomôcť na pridružené symptómy, napr. depresiu, úzkosti, výkyvy nálady
 • liečba trvá tým dlhšie, čím dlhšie trval neliečený problém
 • úspešnosť liečby závisí najmä od motivácie pacientky

Text:
MUDr. Genovéva Almássyová
MUDr. Magdalena Frecer
Pripomienky: MUDr. Viera Horváthová, MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

Veľká vďaka patrí aj Občianskemu združeniu Anabell, ktoré nám poskytlo nimi vypracované brožúry v pdf podobe, ktoré nájdete na stránke: www.dusevnezdravie.sk