"Kričím telom" - Vzdelávací projekt venovaný anorexii a bulímii

V novembri 2011 sa na Slovensku začína cyklus prednášok pre študentky zameraný na tému anorexie a bulímie, ktorá je u nás ešte stále tabuizovaná, na rozdiel od iných krajín európskej únie, kde je osveta o tomto ochorení súčasťou školského procesu, podporovaná priamo ministerstvami školstva a vzdelávacími centrami.

V novembri 2011 sa na Slovensku začína cyklus prednášok pre študentky zameraný na tému anorexie a bulímie, ktorá je u nás ešte stále tabuizovaná, na rozdiel od iných krajín európskej únie, kde je osveta o tomto ochorení súčasťou školského procesu, podporovaná priamo ministerstvami školstva a vzdelávacími centrami.

Na základe tejto skutočnosti a nedostatočnosti profesionálnej podpory pri prevencii ochorenia sme pripravili v spolupráci a pod odbornou záštitou kancelárie WHO na Slovensku, Ligou za duševné zdravie, so špičkovými lekármi a odborníkmi na výživu a osobnosťami spoločenského života projekt, ktorý bude zahŕňať vzdelávacie podujatia určené pre študentky stredných škôl.

Projekt „Kričíme telom“, na podporu vzdelávania mládeže, rodičov a pedagógov, je veľkým edukačným a komunikačným projektom, zameraným na zodpovedný prístup k zdraviu dospievajúcej mládeže a zvyšovaniu odbornosti ich rodičov a pedagógov.

Cieľom projektu je oboznámiť mládež, rodičov a pedagógov s tragickými dôsledkami zdanlivo nevinného ochorenia, ktoré je v očiach dospievajúcich dievčat „iba naplnením istej dokonalosti“. Aj v túžbe priblížiť sa istým ideálom sa na Slovensku liečia na anorexiu a bulímiu tisíce mladých ľudí, ktorí nepoznajú prevenciu, príznaky, priebeh a dôsledky tohto ochorenia.

Našim projektom ponúkame komplexný prístup ku komunikácii bulímie a mentálnej anorexie, ktorý zahŕňa viacero aktivít, ako prednášky a interaktívne diskusie, konkrétne príbehy postihnutých anorexiou, odborné materiály (letáky, brožúry, knihu spisovateľky Gabiny Weissovej „Diagnóza F50“, materiály od psychológov o poruchách stravovania) a osvetu širokej verejnosti prostredníctvom médií.

Prednášky lekárov a odborníkov na výživu na tému prevencie bulímie a mentálnej anorexie budú sprevádzané vstupmi spisovateľky Gabiny Weissovej, ktorá bude hovoriť o vlastnej skúsenosti, ktorú vyrozprávala v úspešnej knihe Diagnóza F50. Na záver vystúpi v koncerte Zdenka Predná s kapelou, ktorá osobným apelom na dievčatá dodá záverečnú bodku za podujatím.

V tomto roku sú naplánované tri stretnutia, prednášky pre žiačky stredných škôl. A to v Nitre, Trnave a v Bratislave. V nasledujúcom roku bude cyklus prednášok pokračovať v ostatných samosprávnych krajoch Slovenska, v Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Prešove.

Nitra, Divadlo A. Bagara
16.11.2011, 10:00

Trnava, Divadlo J. Palárika
21.11.201, 10:00

Bratislava, Divadlo Aréna
22.11.201, 10:00

Poruchy príjmu potravy

Popis

 • mentálna anorexia: úmyselné znižovanie hmotnosti vyvolané a udržiavané diétami, nadmerným cvičenim, zvracaním a zneužívanim liekov (najmä preháňadiel). Hmotnosť je podpriemerná až extrémne nízka, napriek tomu je snaha ďalej chudnúť.
 • mentálna bulímia: opakované záchvaty prejedania veľkým množstvom jedla, po ktorom nasleduje zvracanie alebo kompenzácia iným spôsobom (nedmerné cvičenie, zneužívanie liekov - najmä preháňadiel, obdobia hladovania). Hmotnosť je zväčša normálna alebo na spodnej hranici normy.

U oboch foriem je typický strach z nadváhy, naliehavá potreba chudnúť, neustále zaoberanie sa myšlienkami na jedlo a hmotnosť. Bulimické a anorektické fázy sa môžu striedať. Porucha stravovania obvykle predstavuje pokus o zvládanie hlbších emočných problémov, ktoré v danom veku človek nedokáže zvládnuť inak. Manipulácia s hmotnosťou a stravovaním prináša pocit moci a kontroly - tie časom začnú nahrádzať všetky ostatné záujmy a stávajú sa hlavnou náplňou života. Ochorenie vedie k osamelosti, pridružujú sa výkyvy nálady, úzkosť a depresie.

Príčiny

 • 1. Povaha: Mentálnou anorexiou sú najviac ohrozené perfekcionistky zamerané na výkon, ktoré zle znášajú zlyhanie a chceli by byť vo všetkom „dokonalé“. Mentálnou bulímiou sú viac ohrozené dievčatá, u ktorých často kolíše nálada, mávajú pocity prázdnoty, smútku, agresivity voči sebe a väčšiu tendenciu vyhľadávať pôžitky.
 • 2. Vzťahy v rodine: Často krát ide o rodiny, kde sa nehovorí o negatívnych pocitoch, kde sú vysoké nároky na výkon u dieťaťa, rodičia sa snažia dieťa vo všetkom kontrolovať, je málo emočnej podpory v rodine alebo sa rodina snaží navonok pôsobiť vždy perfektne. Rizikové sú aj chaotické rodiny, kde sa každý inak stravuje a neplatia žiadne pravidlá.
 • 3. Prostredie: Rizikové je prostredies priamymi nárokmi na štíhlosť – baletky, modelky, gymnastky atď.
 • 4. Kultúra: Všeobecný dostatok jedla a menej pohybu vytvára podmienky pre nadváhu u väčšej časti populácie. Štíhlosť je naproti tomu ponúkaná médiami ako kritérium úspechu v živote. To má vplyv na sebahodnotenie u mladých ľudí, pocit hodnoty vychádza prevažne z atraktívneho vzhľadu. Mladej generácii sa nedostatočne ponúkajú vnútorné hodnoty ako protiváha k ideálu krásy.

Začiatok:
najčastejšie vo veku 14-18 rokov

Výskyt:
mentálna anorexia - ženy: 0,5-1%
mentálna bulímia – ženy: 1-3%
Muži tvoria menej ako 10% všetkých prípadov.
Len menšia časť pacientov a pacientiek - asi 10% - vyhľadá lekársku pomoc.

Úmrtnosť:

 • pri dlhodobej mentálnej anorexii podľa rôznych prieskumov 3-18%,
 • pri mentálnej bulímii 3,9%.

Príčinou smrti sú zväčša samovraždy a zdravotné komplikácie spojené s hladovaním alebo zvracaním.

Telesné následky:

 • úbytok mozgovej hmoty pri hladovaní (vratný neskôr nevratný);
 • poškodenie zubnej skloviny, uvoľňovanie zubov z ďasien, kazivosť zubov;
 • rozleptanie sliznice pažeráka, zriedkavo i prasknutie pažeráka pri opakovanom zvracaní – smrteľné riziko;
 • spomalené vyprázdňovanie žalúdka, časté „pálenie záhy“;
 • porucha pohyblivosti čriev – chronická zápcha, nafukovanie brucha po jedle;
 • zápal pankreasu;
 • kŕče vo svaloch a svalová slabosť z nedostatku vitamínov a iónov;
 • amenorea (vymiznutie menštruačného krvácania), neplodnosť (hormonálne poruchy);
 • spomalený tep a znížený tlak krvi, srdcové arytmie (z nedostatku draslíka – straty zvracaním) – smrteľné riziko;
 • chudokrvnosť z nedostatku železa, nedostatok krviniek a krvných doštičiek z útlmu kostnej drene pri hladovaní;
 • osteoporóza - odvápnenie kostí, zlomeniny i pri bežnom pohybe;
 • suchá praskajúca koža, zápal kože v okolí úst (zvracanie);
 • lanugo – jemné chĺpky na koži tváre a trupu pri extrémnom vychudnutí;
 • vypadávanie vlasov, lámavosť vlasov a nechtov (nedostatok vitamínov);
 • akútne zlyhanie obličiek (pri zneužívaní liekov na odvodnenie a preháňadiel);
 • psychické následky: strata všetkých záujmov a vzťahov, sklon k izolácii, strata kritickosti k neprimeranému chudnutiu, poruchy koncentrácie, pokles psychického výkonu, nedôvera v seba aj v ostatných, vzťahovačnosť, depresie, úzkosti, podráždenosť, pocity viny a hanby, samovražedné myšlienky.

Čo robiť:

 • nebuďte na to sami – zdôverte sa niekomu, komu veríte;
 • skúste sa stravovať spolu s kamarátmi, s rodinou, byť viac s ľuďmi pri jedle a po jedle. Skúste jesť trikrát denne primerané porcie (jedlo na jeden veľký tanier) medzitým malá desiata a olovrant ;
 • ak tieto opatrenia zlyhajú, poraďte sa s odborníkom na duševné zdravie (psychiatrom alebo psychológom).

Pozor!
Laická domáca liečba je často nedostatočná a môže predĺžiť trvanie ochorenia.

Kontakty na odbornú pomoc:
- psychiater v mieste bydliska, iný psychiater, školský psychológ alebo iný klinický psychológ (napr. v miestnom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva)
- www.dusevnezdravie.sk v sekcii „Poruchy príjmu potravy“
- linka pomoci: poradna@dusevnez.sk

Princípy liečby:

 • liečbu vedie psychiater v spolupráci so psychológom a prípadne aj s ďalšími lekármi (gynekológ, gastroenterológ)
 • liečba prebieha ambulantne, v ťažších prípadoch v nemocnici (2-3 mesačný pobyt, podobne ako pri liečbe závislostí)
 • nestačí „naučiť sa“ normálne stravovať a dosiahnuť primeranú hmotnosť – porucha príjmu potravy prekrýva hlbšie emočné problémy, tie sa riešia v psychoterapii, niekedy sa pracuje aj s príbuznými
 • lieky môžu pomôcť na pridružené symptómy, napr. depresiu, úzkosti, výkyvy nálady
 • liečba trvá tým dlhšie, čím dlhšie trval neliečený problém
 • úspešnosť liečby závisí najmä od motivácie pacientky

Text:
MUDr. Genovéva Almássyová
MUDr. Magdalena Frecer
Pripomienky: MUDr. Viera Horváthová, MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

Veľká vďaka patrí aj Občianskemu združeniu Anabell, ktoré nám poskytlo nimi vypracované brožúry v pdf podobe, ktoré nájdete na stránke: www.dusevnezdravie.sk

zebrica3432

Stressful early life experiences cause immune dysregulation across the lifespan. Despitethe fact that studies have identified childhood sexual abuse (CSA) survivors as a particularlyvulnerable group, only a few attempts have been made to study their lived-experience of thephysical health consequences of CSA. The aim of this study was to explore a female CSA survivor’slived-experience of the physical health consequences of CSA and how she experienced the reactions ofhealthcare providers. Seven interviews were conducted with this 40-year-old woman, Anne, using aphenomenological research approach. Anne was still a young child (two to three years old) when herfather started to rape her. Since her childhood, she has experienced complex and widespreadphysical health consequences such as repeated vaginal and abdominal infections, widespreadand chronic pain, sleeping problems, digestive problems, chronic back problems, fibromyalgia,musculoskeletal problems, repeated urinary tract infections, cervical dysplasia, inflammation of theFallopian tubes, menorrhagia, endometrial hyperplasia, chlamydia, ovarian cysts, ectopic pregnancies,uterus problems, severe adhesions, and ovarian cancer. apps.apple.com

zebrica3432

Stressful early life experiences cause immune dysregulation across the lifespan. Despitethe fact that studies have identified childhood sexual abuse (CSA) survivors as a particularlyvulnerable group, only a few attempts have been made to study their lived-experience of thephysical health consequences of CSA. The aim of this study was to explore a female CSA survivor’slived-experience of the physical health consequences of CSA and how she experienced the reactions ofhealthcare providers. Seven interviews were conducted with this 40-year-old woman, Anne, using aphenomenological research approach. Anne was still a young child (two to three years old) when herfather started to rape her. Since her childhood, she has experienced complex and widespreadphysical health consequences such as repeated vaginal and abdominal infections, widespreadand chronic pain, sleeping problems, digestive problems, chronic back problems, fibromyalgia,musculoskeletal problems, repeated urinary tract infections, cervical dysplasia, inflammation of theFallopian tubes, menorrhagia, endometrial hyperplasia, chlamydia, ovarian cysts, ectopic pregnancies,uterus problems, severe adhesions, and ovarian cancer. apps.apple.com