Speleoterapia - jaskynná liečba

Blahodarný vplyv jaskynného ovzdušia na ochorenia dýchacích orgánov poznali už starí Rimania. Neskôr sa zase zo záznamov „medikusov“ z 15. storočia dozvedáme, že baníci trpiaci záduchom, udávali zlepšenie dýchania v soľných baniach. Dnes už speleoterapiu nemožno označiť nálepkou ľudovej medicíny, pretože ide o liečebnú metódu.

Na Slovensku sa ako prvá na speleoterapiu od roku 1968 počas jednej dekády využívala Gombasecká jaskyňa; liečili sa v nej deti s respiračnými ochoreniami. V roku 1972 sa na speleoterapiu začala využívať jaskyňa Bystrá. Od roku 1995 na klimatické pobyty slúžia vyčlenené priestory Jasovskej jaskyne.

**Podmienkou a zárukou úspešnosti liečby v jaskyniach je tzv. speleoaerosól, ktorý predstavuje ovzdušie s jemnými rozptýlenými zložkami tuhej a kvapalnej fázy.** Navyše špecifická mikroklíma jaskýň je málo ovplyvniteľná a v prípade jej zmien dochádza k rýchlej regenerácii. Krasové jaskyne dokážu po masovom pobyte ľudí opakovane upraviť svoj aerosól do pôvodného stavu. Majú samoočisťovaciu schopnosť, čo je nedosiahnuteľné v umelých podmienkach.
**Aerosól krasovej jaskyne nie je možné napodobniť.** Obsahuje vysoký podiel kvapalnej fázy, v ktorej sa v podobe rozpustných solí nachádzajú niektoré prvky. Sú to prevažne vápnik, železo, magnézium, menej mangán a niekedy aj draslík a sodík. Takéto zloženie spôsobuje, že ph prostredia je vysoko alkalické. Obsah vápnika a magnézia v aerosóloch je oproti ostatným prvkom z pohľadu speleoterapie veľmi dôležitý. Každá jaskyňa má svoje špecifiká a uchováva si zastúpenie týchto prvkov v určitom pomere. V Jasovskej jaskyni je to pomer 1:1.

Jasovská jaskyňa

Nachádza sa v Medzevskej pahorkatine v západnej časti Košickej kotliny. V roku 1846 sa stala prvou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku, horné časti jaskyne však boli známe už v 13. storočí a nápis z roku 1452, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa, predstavuje najstaršiu písomnú zmienku o jaskyniach na Slovensku. Od roku 1998 v rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu bola zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva a tak sa začlenila medzi svetoznáme prírodné i kultúrne speleologické lokality, akými sú Národný park Mamutej jaskyne (najdlhší jaskynný systém na svete) a Národný park Carlsbadských jaskýň v USA, podzemný kaňon Škocjanskych jaskýň v Slovinsku, kultúrne pamiatky jaskyne Altamíra v Španielsku.

Jej dĺžka je 2811 m, hĺbka 55 m. Prehliadkový okruh meria 720 m. V jaskyni je 339 schodov. Výškový rozdiel medzi vchodom a východom je 28 m. Známa je výskytom bohatej kalcitovej sintrovej výplne, pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, viacerými archeologickými nálezmi i zaujímavou históriou. Jaskyňa je významným zimoviskom netopierov. Zimuje tu až 19 druhov z celkového počtu 24 druhov žijúcich na Slovensku.

Dóm netopierov

Svojou polohou poskytuje pohodu a bežnou prevádzkou nerušený priestor pre liečebné účely. Plošinka s ležadlami pre chorých je priestor ohraničený kvapľami zdobenou klenbou. Počuť sem aj žblnkot podzemného toku rieky Bodva. Nie je ťažké uhádnuť, čo bolo inšpiráciou pre jeho meno, dnes sa však dôsledku nového poslania sa mení na Liečebnú sieň.

MikroklímaJasovskej jaskyne zvyšuje hodnoty účinkov klimatickej liečby detí i dospelých v Kúpeľoch Štós. Ako súčasť procedúr sa počas liečebného pobytu využíva od konca 80. rokov minulého storočia. Počas troch týždňov trvajúcej liečby sa odporúča 10 až 15 trojhodinových pobytov v jaskyni. Kontrola oblečenia sa začína ešte v liečebni. Dopravu zabezpečuje ústavný autobus. V jaskyni deti ležia tri hodiny na ležadlách v spacích vakoch. Počúvajú rozprávky a relaxačnú hudbu. Podľa doterajších pozorovaní viac ako polovica detí prespí celú alebo väčšiu časť pobytu v jaskyni.

Prvky významné pre liečbu respiračných ochorení

 • vdýchnutie 800 - 1200 litrov vzduchu – aerosólu,
 • zanedbateľné prúdenie,
 • čistota ovzdušia,
 • chemicky nedráždivý aerosól,
 • stála, nízka teplota,
 • stála, vysoká relatívna vlhkosť,
 • 70 - 80 % kvapôčok aerosólu veľkosti do 7 mikrónov,
 • tri hodiny ničím nerušenej inhalácie.

Jaskyňa lieči

Čo sa skrýva za schopnosťou jaskyne liečiť choroby dýchacích ciest? Predovšetkým vysoká relatívna vlhkosť a stála, nízka teplota udržujú priaznivú hlienotvorbu a zlepšujú čistenie priedušiek. Elektronegativita aerosólu upravuje samočistiacu schopnosť sliznice zvyšovaním aktivity kinocílií (riasiniek) viacradového epitelu. Vysoká koncentrácia vápnika a horčíka zmierňujú zápal slizníc. Neprítomnosť baktérií, plesní a vírusov znižuje dráždenie slizníc, čo všetko spolu umožňuje hojivým procesom naštartovaným vďaka aerosólu veľkosti do 7 mikrónov, aby sa plne rozvinuli. Množstvo radónu je v jaskynných prostrediach tiež rôzne a v súčinnosti s ostatnými faktormi jaskynného prostredia môže byť aj jednou z významných liečivých zložiek. Hovorí sa, že existujú asi aj iné, zatiaľ nedefinované, pozitívne pôsobiace faktory, pretože liečebný efekt je vyšší, ako dáva súčet menovaných zložiek.

Na čo všetko?

 • srdcová nedostatočnosť,
 • metabolické ochorenia, krvácavé stavy, epilepsia,
 • enuréza, enkompréza,
 • infekčné ochorenia kožné,
 • včasné pooperačné stavy,
 • ťažký astmatický stav,
 • a iné.

Ak by sme mali vymenovať, na čo všetko možno speleoterapiu využiť, potrebovali by sme väčší priestor. Jej diapazón je totiž veľmi široký. Dobré výsledky sa dosahujú priaktívnych onkologických ochoreniach, srdcovej nedostatočnosti, metabolických, infekčných ochoreniach, krvácavých stavoch a stavoch po operácii, pri ťažkostiach v klimaktériu, problémoch s pohybovým aparátom vrátane osteoprózy, pri enuréze či enkompréze, pri psychofyzickom preťažení a v rekonvalescencii všeobecne. Zo speleoterapie môžu profitovať fajčiari, športovci v komplexnej kondičnej príprave, pracujúci z toxických prevádzok pri takzvaných zaprášených pľúcach (profesionálneho a iného pôvodu).

Avšak vzhľadom na nezdravý životný štýl, ktorému, ako čoraz častejšie varujú lekári, podľahla veľká časť populácie, zo zdravého ovzdušia jaskýň vhodného na speleoterapiu, by sme mohli profitovať všetci – rovnako dospelí i deti. Daň, ktorú za nezdravý životný štýl, nedostatok pohybu, fajčenie či obezitu platíme v podobe vysokého výskytu civilizačných ochorení, je nemalá. Skrátená dĺžka života, utrpenie, ekonomické dôsledky. Neinfekčné ochorenia, medzi ktoré patria i ochorenia dýchacej sústavy, najmä opakované respiračné ochorenia a astma, výrazne zhoršujú zdravotný stav detskej i dospelej populácie. Podľa našich zistení klimatospeloeterapia a klimatická liečba majú význam a oplatia sa.


Literatúra ----------
  1. Bella, P., Gaál, Ľ., Hlaváč, J., Jakál, J., Kováč, Ľ., Lalkovič, M., Soják, M., Zelinka, J.: Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku. Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, 2005, v Knižnom centre, Žilina. ISBN 80-8064-235-4
  1. Juhász, J., Kimáková, T., Bernasovská, K. Speleotherapy of Child Respiratory Disorders - A Treatment by the Use of Subterranean Environment. 2nd Conference School and Health 21 (Řehulka, E. Ed.), Brno: Paido, 2007, p. 865-871. ISBN 978-80-7315-138-6. 2. konference Škola a zdraví 2006, PdF MU Brno, 28. - 30. 8.2006.

Internetové zdroje

  1. Speleoterapia: www.speleoterapia.sk
  1. Bella, P., Rozložník, M. Jaskyne slovenského krasu - svetové prírodné dedičstvo. www.ssj.sk, navštívené 20.9.2007
  1. Jasovská jaskyňa. Speleoterapia: www.ssj.sk
- - - - - -
Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.