VIDEO: Prvá pomoc pri epileptickom záchvate

Epileptický záchvat v mnohých vyvoláva strach. Aj keď je medzi nami mnoho ľudí, ktorí chcú v takýchto situáciách pomôcť, nevedia ako. Poskytnúť prvú pomoc pri epileptickom záchvate pritom nie je žiadna veda. Stačí, ak sa budete držať nasledujúcich krokov, vďaka ktorým možno raz zachránite život.

Video

Inštrukcie ----------
  1. Zachovajte pokoj.
  2. Nechajte postihnutého ležať, uvoľnite mu šaty okolo krku.
  3. Nevyťahujte chorému jazyk počas epileptického záchvatu, ani mu nevkladajte medzi zuby žiadne predmety (lyžica, vareška).
  4. Odstráňte z blízkosti chorého akékoľvek prekážky a kontrolujte kŕče. Dávajte pozor, aby sa pacient nezranil.
  5. Nepokúšajte sa záchvat zastaviť, ten skončí sám.
  6. Pri odznievaní záchvatu je potrebné pacienta otočiť nabok.
  7. Hlavu postihnutého podložte pri záchvate mäkkým predmetom (kabát, sveter).
  8. Zaistite stabilnú polohu chorého na boku, mierne mu skloňte hlavu, aby mu mohli z úst vytekať sliny, pena, hlieny.
  9. Pri hlbokom zapadnutí jazyka zakloňte chorému hlavu a palcami rúk ho pridvihnite. Tým dosiahnete priechodnosť dýchania.
  10. Ak záchvat trvá viac ako 15 minút, je veľmi silný alebo sa opakuje, zavolajte záchrannú zdravotnú službu na čísle 155 alebo 112.

Odporúčanie lekára: Zostaňte s chorým až dovtedy, kým nenadobudne plné vedomie alebo nebude schopný postarať sa o seba sám.

Ak si nie ste istý svojim konaním, nebojte sa obrátiť o pomoc na Linku prvej pomoci 0850 111 313.


Prečítajte si o prvej pomoci VIAC.