Zubný strojček

Mať krásne, zdravé a rovné zuby je dnes snom takmer každého človeka. Krivé zuby sa proste „nenosia“. Pacienti prichádzajú do ordinácie so žiadosťou o estetickú úpravu pomocou zubného strojčeka, ktorá po úspešnej liečbe iste zvýši sebavedomie a zaistí ľahšie zaradenie do spoločnosti.

zubný strojček

Zdroj foto: Shutterstock.com

Neuvedomujú si však druhú podstatnú zložku vady a to je hľadisko funkčné. Krivé zuby a nesprávny zhryz môžu byť zdrojom rôznych zdravotných ťažkostí.

Čo je to ortodoncia?

Ortodoncia alebo čeľustná ortopédia je odbor medicíny vo forme nadstavbového stomatologického odboru, ktorý sa zaoberá úpravou postavenia zubov a čeľustí navzájom u detí i dospelých. Vďaka veľkému pokroku v ortodoncii je dnes možné liečiť v podstate akúkoľvek nepravidelnosť chrupu fixnými alebo snímateľnými zubnými strojčekami, v zložitejších prípadoch musí niekedy čeľustný ortopéd spolupracovať i s tvárovým chirurgom (vady, ktoré majú svoj pôvod v chybnom postavení či tvare hornej a dolnej čeľuste).

Okrem samotnej ortodontickej liečby je dôležitá aj prevencia pred liečbou a udržiavacia fáza po ortodontickej liečbe. Ortodontická liečba, jej dĺžka i použitá technika sa líši u jednotlivých pacientov podľa ich konkrétneho problému. Základný princíp je aplikácia sily na zub - prerušovaná sila pri snímateľných a kontinuálna sila pri fixných zubných strojčekoch.


Prečítajte si aj o tomto estetickom probléme:

Toto sú možné náhrady chýbajúcich zubov

Krivé zuby i nesprávny zhryz

Ortodoncia sa zaoberá dvoma základnými skupinami problémov:

 • 1. chybné medzičeľustné vzťahy, t.j. nesprávne vzájomné postavenie čeľustí a zubov (napr. otvorený zhryz - zubné oblúky na seba nedoliehajú, predhryz, obrátený zhryz- opak predhryzu, brada je predsunutá, skrížený zhryz)

 • 2. krivé zuby - do tejto skupiny môžme zaradiť okrem krivých zubov, ktoré sú prerezané v ústach aj zuby retinované- zuby, ktoré sú uložené v kosti a z rôznych dôvodov do úst neprerezali

Mnohí pacienti majú tieto problémy zmiešané.

Čo má vplyv na vznik ortodontickej vady?

 • genetika – dedí sa tvar, počet, veľkosť a farba zubov, veľkosť a tvar čeľustí

 • dýchanie ústami – funkcia tvárových svalov a jazyka formuje rast čeľustí, pri ich nesprávnej funkcii pri dýchaní ústami je dôsledkom úzka horná čeľusť

 • cmúľanie palca – urýchľuje rast hornej čeľuste dopredu

 • predčasná strata mliečnych zubov - dôsledkom nesprávnej výživy a deštrukcie kazom, alebo dôsledkom úrazu, vznikne tak nedostatok miesta pre zuby stále

 • zlé držanie tela – sklonená a predklonená hlava a ohnuté ramená prispievajú k retropozícii dolnej čeľuste (zasunutá viac dozadu)

 • iné zlozvyky – vkladanie jazyka medzi zuby, obhrýzanie ceruzky, fajčenie...

Prečo je dôležité mať rovné zuby a správny zhryz?

Krivé zuby sú ťažšie prístupné čisteniu, takže je vyššie riziko vzniku zubného kazu, zápalu ďasien a úbytku alveolárnej kosti. Nesprávny zhryz má vplyv na žuvanie, môže spôsobiť problémy s čeľustným kĺbom, bolesti hlavy a svalov tváre a krku. Dôležité je aj estetické hľadisko, práve to je hlavná požiadavka pacientov prichádzajúcich do ortodontickej ambulancie

Kedy začať s ortodontickou liečbou?

Ortodontická liečba je možná v každom veku. Nutne závisí od spolupráce pacienta, čo je u detí niekedy problém. Najlepšie je však dať zuby na správne miesto do osemnástich rokov. Vtedy sa využíva fakt, že čeľuste ešte rastú, zuby sú najlepšie tvarovateľné a navyše liečbu prepláca zdravotná poisťovňa. Samostatnú skupinu tvoria pacienti s chybnými medzičeľustnými vzťahmi, kde je potrebná aj chirurgická úprava- posunutie jednej alebo obidvoch čeľustí. Tu je nutné počkať do ukončenia rastu, čo je cca 18 rokov. Ortodontická liečba sa vykonáva u týchto pacientov pred aj po chirurgickej úprave.

Deti s mliečnym chrupom:

Tzv. včasnú ortodontickú liečbu môžme začať už pred tretím rokom veku dieťaťa, kedy sa snažíme pomocou jednoduchých pomôcok a cvikov odstrániť zlozvyky dieťaťa

Deti so zmiešaným chrupom:

 • najvhodnejšie obdobie pre začiatok ortodontickej liečby, cca 8 rokov

 • už sú prerezané všetky rezáky, máme možnosť predvídať potrebu priestoru pre zuby v bočných úsekoch chrupu

 • dieťa je už schopné nosiť aparát a spolupracovať

 • každé dieťa medzi 7.-10.rokom by malo byť ortodonticky vyšetrené. Mnohým vadám, ktoré sa prejavia pre laika viditeľne až u adolescenta, dokážeme predísť už v zárodku včasnou liečbou. Vyhneme sa tak neskorším závažným komplikáciám.

Dospelí:

Dospelých pacientov stále pribúda, privádza ich do ambulancie nielen zanedbaná či nedokončená liečba z detstva, ale aj zmeny, ktoré sa objavili až vekom. Časté je postupné zhoršovanie postavenia pôvodne pekných zubov, hlavne predných- horných aj dolných. Tiež často sa riešia stavy po extrakciách stálych zubov so súčasným nedostatkom miesta pre zuby v okolí.

Horná veková hranica pre ortodontickú liečbu nie je stanovená. Je treba prihliadnuť k biologickému stavu chrupu- stav parodontu, stav alveolárnej kosti. Pohyb zubov vo viac mineralizovanej kosti je zložitejší a trvá dlhšie. K liečbe dospelých sa najčastejšie používa fixný aparát, ale nie je to pravidlom

Čo treba urobiť pred samotnou ortodontickou liečbou?

 • ošetriť chrup u zubného lekára- strojček sa môže nasadiť len ak sú zuby bez kazu a ďasná bez zápalu

 • odstrániť zlozvyky - dýchanie ústami, vkladanie jazyka medzi zuby, cmúľanie prstov, obhrýzanie ceruzky, fajčenie

 • pred zahájením ortodontickej liečby sú dôležité vyšetrenia, ktoré určia rozsah i postup liečby:

 • röntgen čeľustí a zubov

 • odtlačky zubov- na ich základe sa vyrobia v laboratóriu sadrové modely

 • niekedy fotografie

Rozdelenie ortodontických aparátov

Ktorá forma liečby alebo technika sa použije pri liečbe, určí ošetrujúci ortodontista.

Fixný zubný strojček

fixný zubný strojček

Princíp fixnej ortodoncie je, že na zuby sa pevne nalepia špeciálne ortodontické zámky- brekety. Cez ne prechádza špeciálny drôtoblúk, rôznej hrúbky i zloženia, ktorý sa ukotví v ortodontických krúžkoch (kovové) umiestnených v zadnej časti chrupu. Drôt vyvíja na zuby stály tlak. Súčasťou liečby je používanie príslušenstva v podobe rôznych pomôcok. Sú to rôzne druhy ligatúr, pružín, háčikov, palatinálnych oblúkov a iného ortodontického príslušenstva, ktoré sa zúčastňuje pri úprave konkrétneho druhu anomálie.

Existujú 3 typy zámkov: kovové, plastové a keramické. Najkvalitnejšie sú kovové. Plastové a keramické sú priesvitné, výhodnejšie z estetického hľadiska, ale horšie držia na zuboch a ťažšie sa s nimi robia detailné úpravy. Zhotovujú sa priamo v ambulancii z jednotlivých súčiastok, čo trvá asi polhodinu.

Existuje špeciálny druh fixného strojčeka – lingválny, kde sú zámky nalepené na zuby z vnútornej strany (jazykovej dole a podnebnej hore). Esteticky sa zdá najvýhodnejší, ale nedajú sa s ním dokonale robiť mnohé úpravy a jeho nasadenie je zložité, preto sa používa minimálne. Navyše je umiestnenie zámkov z vnútornej strany menej pohodlné pre pacienta, zmenší sa tým priestor pre jazyk. Kontroly fixného strojčeka sa robia približne raz za mesiac

Snímateľný zubný strojček

snímateľný zubný strojček

Princíp ortodontickej liečby so snímateľnými strojčekmi je v nosení špeciálne zhotovených aparátov, ktoré sa dajú z úst vybrať. Zhotovuje ho zubný technik v laboratóriu na základe odtlačkov zubov. Je vyrobený zo špeciálnych živíc, do ktorých sa účelovo zakomponujú ortodontické skrutky, drôty alebo iné ortodontické prvky, ktoré upravujú konkrétnu odchýlku zubov alebo čeľustí.

Existujú dva základné typy:

 • funkčný strojček – objemnejší, nedá sa pevne nasadiť na zuby, upravuje vzájomný vzťah čeľustí, funkciu líc, pier, jazyka

 • živicová platnička – menej objemný strojček, dá sa nacvaknúť na zuby

 • najčastejšie sú používané u detí v období rastu, hlavne pri úprave medzičeľustných vzťahov

 • nosí sa hlavne v noci

 • v ponuke sú rôzne farebné materiály, trblietavé pigmenty, deti si môžu vybrať strojček s konkrétnym obrázkom

 • kedy a ako nosiť snímateľné aparáty určí ošetrujúci lekár

 • detailné rovnanie zubov je ťažké, po vyrastení trvalého chrupu je niekedy vhodné nahradiť ho fixným aparátom

Udržiavací (retenčný) zubný strojček

 • zuby nerovná, najjednoduchší

 • úlohou je zabrániť vyrovnaným zubom aby sa vrátili do pôvodnej krivej polohy, lebo zuby určitý čas po liečbe majú tendenciu vracať sa do svojej pôvodnej polohy

 • môže byť vo forme fólie alebo platničky, do ktorej zuby zapadnú, prípadne je to drôtik prilepený z vnútornej strany zubov

Ako dlho trvá ortodontická liečba?

Ortodontická liečba je vždy dlhodobá, priemerne trvá 2 až 4 roky. Závisí na type vady, rozsahu a type žiadaného pohybu. Liečba snímateľným strojčekom trvá dlhšie ako fixným. Treba poznamenať, že dôležitým faktorom pri ortodontickej liečbe je spolupráca a disciplína pacienta. Liečbu nie je možné pacientom urýchliť.

Ako sa starať o zubný strojček?

Hygiena

Fixný zubný strojček:

Zuby s fixným strojčekom je potrebné perfektne čistiť minimálne dvakrát za deň. Je potrebné vyčistiť všetky plôšky zuba- prednú, zadnú, žuvaciu a obe bočné. Zvláštnu pozornosť venujeme miestam okolo zámkov a krúžkov. Základ je klasická zubná kefka, ktorá by mala mať malú hlavičku, mäkké, dorovna zastrihnuté a husté štetinky. Po vyčistení klasickou kefkou používame medzizubné aj jednozväzkové kefky.

Odporúča sa používať aj ústnu vodu. Vhodné je navštevovať dentálnu hygieničku, ktorá presne vysvetlí, ako zuby so strojčekom správne čistiť a aj zuby profesionálne vyčistí. Nedodržovanie hygieny býva indikáciou k odstráneniu aparátu a prerušeniu či ukončeniu liečby

Snímateľný zubný strojček:

 • cez deň je opláchnutý uložený v špeciálnom puzdre

 • večer pred vložením do úst strojček opláchnuť

 • raz za týždeň intenzívnejšia starostlivosť- vloží sa do čistiacej nádobky, kde sa nechá 6-8 hodín kúpať v špeciálnom roztoku

 • ak je na strojčeku skrutka, po čistení v roztoku na ňu kvapnúť kvapku jedlého oleja

Potrava

 • potravu krájať na menšie kúsky, tuhšie jedlá hrýzť len zadnými zubami

 • nežuť žuvačky a vylúčiť potraviny ktoré sa lepia na zuby, napr. turecký med

 • nehrýzť príliš tvrdé potraviny

 • vylúčiť potraviny, ktoré nám zaliezajú do zubov aj bez strojčeka, napr. popkorn

Aké môžu byť komplikácie pri nosení zubného strojčeka?

Po nasadení fixného strojčeka sú zuby citlivé až bolestivé aj zopár dní, najneskôr do 2 týždňov si zuby zvyknú. Citlivosť sa objavuje aj po naaktivovaní strojčeka pri kontrole. Počas týchto dní sa doporučuje mäkká kašovitá potrava a ev.analgetiká v malých dávkach. Prvé dni po nasadení fixného strojčeka môže byť aj problém s rozprávaním - artikuláciou. Zubný strojček môže takisto pichať do ďasna alebo líca. Rýchla pomoc je v tomto prípade nalepenie vosku.

Ak sa odlepí sa zámok, uvoľní krúžok, praskne drôt, treba sa hneď sa objednať k ortodontistovi. Rýchlou pomocou je ohnutie drôtu, nalepenie vosku. Ak sa zlomí sa snímateľný alebo udržiavací aparát, treba sa takisto hneď sa objednať k ortodontistovi a do kontroly aparát nepoužívať. Môže dôjsť aj k alergickej reakcii, no nie je častá (kovové zliatiny, ktoré obsahujú nikel, alebo na živicu).

Najčastejšie chyby pri ortodontickej liečbe

 • Neskoro začatá liečba - základným poslaním medicíny je chorobám skôr predchádzať ako ich liečiť. Informovanosť rodičov a pediatrov, ktorí vidia potenciálneho pacienta skôr ako zubár či ortodontista je nesmierne dôležitá.

 • Zanedbanie hygieny chrupu - pri nesprávnej hygiene môžu byť zuby po skončení liečby poškodené a estetický výsledok sa tým môže narušiť.

 • Málo časté preventívne prehliadky u zubného lekára- kontrola výplní, profesionálne vyčistenie zubov.

 • vynechávanie kontrol u čeľustného ortopéda

 • nepravidelné nosenie snímateľných a udržiavacích strojčekov

 • zlozvyky- cmúľanie prstov, vkladanie jazyka medzi zuby, obhrýzanie ceruzky, fajčenie

Cena zubného strojčeka

 • Najvyššia úhrada zo zdravotného poistenia - pacienti do 18 rokov so závažnými chybami zhryzu a čeľustí, pacienti s rázštepmi a inými vrodenými chybami čeľustí a tváre (u týchto bez obmedzenia veku).

 • Čiastočná úhrada zo zdravotného poistenia - pacienti do 18 rokov s rôznymi, presne definovanými chybami zhryzu. Pri snímateľnej liečbe detí, rodič doplatí za celu liečbu cca 200 - 300 EUR, pri fixnej liečbe sa doplatky môžu za 2 roky liečby vyšplhať na cca 400-700 EUR.

 • Samoplatcovia - estetické odchýlky bez ohľadu na vek. Fixná liečba v jednom zuboradí cca 500 - 1000 EUR. Je to veľmi individuálne, závisí od ortodontistu a náročnosti liečby, platí sa postupne.

Aj keď je ortodontická liečba dlhodobá záležitosť, vyžaduje perfektnú spoluprácu a trpezlivosť, určite sa oplatí do nej investovať. Okrem toho že budeme mať krásny úsmev, môžme sa zbaviť mnohých obtiaží o ktorých sme ani nevedeli, že s krivými zubami alebo nesprávnym zhryzom súvisia.


Trápi vás skôr tento estetický problém? Prečítajte si tento článok:

Toto sú možné náhrady chýbajúcich zubov

Maxik

Dobrý deň. Mám fixný strojček už 10 mesiacov. Stále sa mi odlepuje rovnaký zámok na spodnom zube. Už asi 5 krát a potom mi praskne cely drot.. Zámok sa odlepuje cvakaním zubov. A stále mi ho zubarka nalepí a o 3 dni je uz odlepený. Čo je príčinou odlepenia? Čo robit aby sa neodlepoval? Ďakujem.

Angie & Shagya

Dobrý deň
Dnes mám prvý krát strojček a už sa mi odlepili 2 bloky -neviem ako sa to vola
Čo mám robit?
K zubarke mám ist až o mesiac