Artróza - Združenia a spolky

Národný ústav reumatických chorôb

Ústav sa špecializuje na liečbu všetkých závažných foriem reumatických chorôb vrátane ich dlhodobého sledovania a ambulantnú starostlivosť o reumatických pacientov z celého Slovenska.

Web: www.nurch.sk


Liga proti reumatizmu na Slovensku

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) je občianske združenie, ktorá organizuje spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Taktiež poskytuje poradenskú činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych.

Web: www.mojareuma.sk