Rady a odporúčania pri užívaní hormonálnej antikoncepcie

Dospievanie je proces, ktorý je spojený so zložitými fyzickými aj psychickými zmenami organizmu. Dochádza k hormonálnej prestavbe organizmu, ktorá vyvoláva rastové zrýchlenie, spôsobuje zvýšenú vnímavosť organizmu voči pôsobeniu vonkajších vplyvov a zároveň zníženú rezistenciu voči nim.

Zdroj foto: Shutterstock.com

A. Dospievanie a prvý sex

Dospievanie je proces, ktorý je spojený so zložitými fyzickými aj psychickými zmenami organizmu. Dochádza k hormonálnej prestavbe organizmu, ktorá vyvoláva rastové zrýchlenie, spôsobuje zvýšenú vnímavosť organizmu voči pôsobeniu vonkajších vplyvov a zároveň zníženú rezistenciu voči nim.

Obdobie dospievania delíme na tri etapy:

 • 1/ Predpubertálne obdobie:
  Ide o prípravnú fázu, ktoré každý človek v puberte prekonáva. U dospievajúcich sa prejavujú aj telesné vývinové zmeny, napríklad prudká zmena do dĺžky, rast dlhých kostí, ale aj zvýšená hormonálna činnosť hlavne pohlavných hormónov. U dievčat aj u mužov sa utvárajú sekundárne pohlavné znaky a mení sa aj stavba celého tela. Napríklad u dievčat v období medzi 8. až 14. rokom veku sa rozširuje panva, začína sa im hromadiť tuk na niektorých častiach tela, najmä na bokoch. Dochádza k rastu prsníkov, objavuje sa pubické ochlpenie (ohanbia) a ochlpenie podpazuchových jamiek.
 • 2/ Pubertálne obdobie:
  Ide o obdobie, v ktorom sa organizmus svojimi funkciami prispôsobuje novozniknutým hormonálnym zmenám. Zvýšená produkcia estrogénov a progesterónov obmedzuje tvorbu rastového hormónu a spôsobuje náhle spomalenie rastu. Puberta je vlastne najdynamickejšie štádium medzi detstvom a mladosťou.
  U oboch pohlaví sa prejavuje výrazné pribúdanie hmotnosti a výšky a začiatok aktivity potných žliaz. U dievčat patrí k telesným zmenám vývin druhotných pohlavných znakov, t.j. rast prsníkov, ochlpenia v podpazuší i na ohanbí a začiatok menštruácie (mesačných periód). U chlapcov badáme zarastanie tváre a rozširovanie telesného ochlpenia, zhrubnutie hlasu a zväčšenie pohlavných orgánov.
  Vek, v ktorom sa u dieťaťa začína puberta, je výlučne dedičnou záležitosťou. Napríklad dievča, ktorého matka začala menštruovať neskoro, začne sa vyvíjať takisto neskôr; chlapec, ktorý bol od útleho detstva vždy vyšší ako ostatní, dosiahne pubertu skôr ako menší a chudší chlapci. V puberte predovšetkým u dievčat prebiehajú v organizme podstatné fyziologické i psychické zmeny, s ktorými sa organizmus vyrovnáva. U mnohých z nich začína pohlavný vývin už v 9. rokoch. U oneskorene sa vyvíjajúcich nemusí začínať skôr ako v 13. roku veku.
  Puberta vlastne v latinčine znamená – dostávať fúzy – prenesenie „dospievanie“. Dospievajúci (pubescenti) kladú väčší dôraz na samostatnosť a uvedomovanie si vlastnej osobnosti, zvýrazňuje sa ich citová stránka a sexuálne záujmy. Kvôli prudkým zmenám v organizme sú v tomto období dospievajúci značne zraniteľní. Po tomto období sa u dievčat ukončujú zmeny v utváraní panvy. Dochádza k častým výkyvom v meštruačnom cykle sa upravujú a upravuje sa aj určitá psychická vyrovnanosť.
 • 3/ Mladistvé obdobie - adolescencia:
  Adolescencia je vývojové obdobie medzi pubertou a rannou dospelosťou, spravidla 15 až 20 rokov veku. Dievčatá v tomto období dosiahnu asi 93 % svojej dospelej výšky a u veľkej väčšiny z nich je rast ukončený. U chlapcov však pokračuje do osemnástich rokov a nezriedka aj cez dvadsať. Kým do puberty je telesná výška určovaná prevažne rastom dolných končatín, po puberte skôr rastom trupu. Potom sa chlapcom rozširujú ramená a dievčatá získavajú typickú ženskú formu zaoblených bokov. Mohutne v tejto dobe pribúda svalstva, takže sa zdá, že dieťa rastie skôr do šírky ako do výšky.

B. Prvý sex a antikoncepcia

Kedy začať so sexom

Telesne je na sex pripravená väčšina dievčat a chlapcov vo veku od 13 do 14 rokov.
Pred každým pohlavným stykom je nutné myslieť aj na ochranu, aby nedošlo k otehotneniu. Mladé dievča si môže vybrať medzi rôznymi prostriedkami – prezervatív (kondóm), hormonálna antikoncepcia v podobe tabletiek alebo antikoncepčnú náplasť. Toto sú totiž najčastejšie používanú antikoncepciu v tomto veku. K prvému pohlavnému styku sa obvykle doporučuje použiť kondóm alebo kondóm v kombinácii s hormonálnou antikoncepciou. Pri pravidelnom sexuálnom styku je vhodnejšie používať hormonálnu antikoncepciu.

Prostriedky ochrany pred otehotnením

Prieskumy vo svete ukázali, že trvá najmenej jeden rok od začiatku pohlavného života, než sa dievča začne chrániť pred otehotnením. Pritom plodnosť mladých dozrievajúcich žien dnes oproti minulosti skôr stúpa, pričom vek nástupu prvej menštruácie klesá. Ak dievča má aspoň 16 rokov a minimálne jeden, dva roky ustálený menštruačný cyklus, môže mu detský gynekológ prepísať antikoncepciu, ale výlučne z terapeutických dôvodov.

Ako pomôže hormonálna antikoncepcia

Dnešná hormonálna antikoncepcia sa teda výrazne líši od starších generácií antikoncepcie, ktoré v mladosti užívali matky dnešných mladých dievčat. Výber hormonálneho lieku závisí od typu krvácania. V súčasnosti existuje niekoľko hormonálnych prípravkov, ktoré možno spoľahlivo použiť aj u najmladších dievčat. Výber lieku je v rukách detského gynekológa, ktorý vyberie typ prípravku, dávku aj dĺžku liečby.

Moderná hormonálna antikoncepcia si zachovala svoje priaznivé účinky. Okrem najdôležitejšieho antikoncepčného účinku, že chráni ženu pred otehotnením, sú tu ďalšie, ktoré zlepšujú kvalitu života. Odstraňujú bolesti pri menštruácii, znižujú intenzitu krvácania (používajú sa u mladých dievčat na liečbu silnej menštruácie, ktorá býva spojená s výraznou stratou červených krviniek - anémiou), zlepšujú, ba až odstraňujú komplexný súbor príznakov, tzv. predmenštruačný syndróm. Svojím priaznivým vplyvom zlepšujú aj kvalitu pokožky.

Hormonálna antikoncepcia v podobe tabletky sa užíva ústami. Je spoľahlivá a pomocou nej môže mať mladé dievča pravidelnú antikoncepciu. Menštruácia je pri užívaní hormonálnej antikoncepcie menej bolestivá a slabšia. Nevýhodou je, že tabletky sa musia brať pravidelne každý deň v rovnakú hodinu.

C. Dojčenie ako prirodzená ochrana

Telo ženy je po pôrode ešte citlivé a úplne sa zotaví až po šiestich mesiacoch po pôrode. Po šestonedelí má už maternica svoju pôvodnú veľkosť ako pred otehotnením. Prvá menštruácia po pôrode býva zvyčajne dlhšia a intenzívnejšia ako pred otehotnením. Žena ju dostane až keď ukončí dojčenie, alebo ak dieťaťu podáva umelú výživu po 4-6 týždňov. Pohlavnému styku sa však žena nemusí vyhýbať ani počas dojčenia. Mnohí lekári však odpočúvajú používať antikoncepciu aj v čase dojčenia, alebo v čase, keď menštruáciu ešte nedostala. Kojenie a s tým spojená hyperrolaktinémia síce môže zabrániť ovulácii, ale nie vždy. Ženy sa počas kojenia najčastejšie rozhodujú medzi perorálnou antikoncepciou a vnútromaternicovým telieskom. V období, keď žena kojí môže používať okrem prirodzených a bariérových metód ochrany aj hormonálnu antikoncepciu, ktorú jej vyberie gynekológ presne podľa fyzického stavu. Počas prvých šiestich mesiacov po pôrode by žena nemala užívať kombinované hormonálne antikoncepčné prostriedky obsahujúce estrogénovú zložku (brzdia tvorbu materského mlieka).. Z hormonálnych antikoncepčných metód sa počas dojčenia (začína sa s nimi 6 týždňov po pôrode) odporúčajú tie, ktoré obsahujú iba hormón gestagén.

Výlučné alebo takmer výlučné dojčenie v prvom polroku po pôrode účinne pôsobí proti obnoveniu normálneho menštruačného cyklu. Ide o jav zvaný laktačná amenorea – LAM (laktačná = súvisiaca s tvorbou materského mlieka, amenorea = neprítomnosť menštruačných cyklov). Laktačná amenorea zabraňuje opätovnému otehotneniu v období, kedy sa musí mamička naplno venovať starostlivosti o dieťa.

Výhody a nevýhody dojčenia

K výhodám patrí pomerne vysoká efektivita (0.5 neplánovanej tehotnosti na 100 žien počas prvých 12 mesiacov po pôrode), nemá nežiadúce účinky a profituje z nej aj dojčené dieťa. Nevýhodou je jej krátkodobá použiteľnosť (bezpečne funguje len do 6 mesiacov veku dieťaťa, potom treba prejsť na inú metódu ochrany pred neplánovaným počatím).

Kedy je dojčenie ako antikoncepcia účinné:

 • od pôrodu nedošlo k obnoveniu menštruačného cyklu - Krvácanie počas prvých dvoch mesiacov po pôrode spôsobujú zväčša len odchádzajúce lochie (očistky). Návrat menštruácie je dôležitým indikátorom obnovenej plodnosti.
 • dieťa je plne alebo takmer plne dojčené - Dojčenie nemusí byť výlučné, je však dôležité, aby prevažnú väčšinu prijímanej stravy tvorilo materské mlieko. Dieťa musí byť dojčené často, a tak dlho, ako samo chce. Je potrebné dojčiť vo dne, v noci a medzi jednotlivými priloženiami k prsníku by nemali byť pauzy dlhšie ako šesť hodín. Kŕmenie odstriekaným materským mliekom nemá taký antikoncepčný účinok ako normálne dojčenie. Žena, ktorá je od svojho dieťaťa pravidelne odlúčená na viac ako 4 až 6 hodín nemôže očakávať kvalitnú antikoncepčnú ochranu, aj keď si počas odlúčenia odstriekava mlieko.
 • dieťa má menej ako šesť mesiacov - Vo veku 6 mesiacov sa dojčené dieťa začína prikrmovať. Zavádzanie tuhej stravy do jedálnička vedie k zníženej stimulácii prsníka a opätovnému naštartovaniu hormonálneho mechanizmu regulujúceho ovuláciu. Ak chce mamička naďalej využívať dojčenie ako jedinú metódu plánovaného rodičovstva, mala by naďalej dojčiť s nezmenenou frekvenciou a príkrmy dieťaťu podávať až po predchádzajúcom nadojčení. Musí však počítať s tým, že po šiestich mesiacoch od pôrodu účinnosť dojčenia ako antikoncepcie začína klesať.

Životospráva, alkohol a fajčenie

Fajčenie a alkohol môže byť veľmi nebezpečný najmä v súvislosti s užívaním hormonálnej antikoncepcie vedie k vzniku srdcovo-cievnych chorôb, ktoré môže hormonálna antikoncepcia pri fajčení podporiť. Preto treba pred jej užívaním gynekológa upozorniť, že fajčíte. Ak totiž lekára o fajčení neinformujete, môže vám naordinovať prípravok, ktorý zvýši riziko trombózy. Fajčenie a antikoncepcia tiež ovplyvňujú zrážanlivosť krvi a toto riziko netreba podceňovať. Pre dôležité, aby sa všetky ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, vyvarovali fajčenia.

Alkohol zvyšuje v pečeni funkciu odbúravania určitých enzýmov. Tieto enzýmy môžu odbúravať hormonálne lieky, ktoré sú v antikoncepcii. Užívaním antikoncepcie sa zvyšujú nároky na vitamíny a minerály, preto musí byť strata dostatočne pestrá. Vyvážené by mali byť najmä vitamíny skupiny B, horčík, ale aj minerálne a stopové prvky. Orálna hormonálna antikoncepcia je záťažou pre pečeň, preto je potrebné pri jej užívaní absolvovať aspoň raz ročne pečeňové testy. Dôležité je dodávať telu dostatok živých mliečnych kultúr, ktoré obnovia črevnú mikroflóru a sú dôležitými bojovníkmi aj na podporu imunity.

Pri užívaní hormonálnej antikoncepcie si treba dávať pozor aj pri užívaní antibiotík. Antibiotiká ovplyvňujú črevnú mikroflóru, a teda aj vstrebávanie a účinnosť antikoncepčnej tabletky. Do tela sa potom nedostane potrebná dávka hormónov a na účinnosť tabletiek sa nemožno naplno spoľahnúť. Problémy sa môžu vyskytnúť aj pri zvracaní alebo pri veľmi silnej hnačke, kedy je potrebná dodatočná ochrana. Chronicky choré pacientky by mali rozhodne lekára upozorniť na pretrvávajúce zdravotné problémy ešte pred užívaním hormonálnej antikoncepcie.

E. Klimaktérium a hormóny

Kedy dochádza ku klimaktériu

Klimaktérium predstavuje normálne obdobie v živote ženy, kedy jej končí plodnosť. Okolo 45 až 50.-teho roku veku dochádza k znižovaniu tvorby hormónov vo vaječníkoch – estrogénu a progesterónu. Na začiatku sa u ženy prejavuje nepravidelný menštruačný cyklus a vegetatívne symptómy, ako návaly tepla, búšenie srdca, výkyvy nálad a zvýšená nervozita. Potom dochádza ku konečnému zastaveniu krvácania a k organickým zmenám, ktoré postihujú sliznicu genitálií. Žena dosiahne menopauzu (čiže posledné menštruačné krvácanie), keď počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nemá menštruáciu. Vek ženy v menopauze sa v priemere pohybuje okolo 50.-teho roku života.

Časový úsek cca 4 až 5 rokov predtým sa označuje ako premenopauza a doba jedného roku po tomto termíne ako postmenopauza. Klimaktérium môže trvať aj viac ako 10 rokov a po ňom nasleduje senium. Hranica horného veku pre hormonálnu antikoncepciu v súčasnosti neexistuje, to znamená, že tabletky sa môžu užívať prakticky až do skončenia pravidelných menštruačných cyklov, čo v našich podmienkach predstavuje zhruba 50. rok života.

Zdravotné ťažkosti v klimaktériu

Ženské pohlavné hormóny – estrogény a gestagény riadia nielen vývoj a funkciu pohlavných orgánov, ale podieľajú sa aj na regulácii niektorých procesov v tele ženy, napríklad procesov látkovej výmeny. U niektorých žien sa môžu vyskytnúť rôzne ťažkosti, takzvaný klimakterický syndróm. Ide o zmeny v cykle medzi jednotlivými menštruačnými krvácaniami (zmena dĺžky a intenzity menštruácie), náhle pocity tepla v tvári, na krku a hrudi, nočné potenie a poruchy spánku, pocit únavy, stres a napätie, vaginálne zmeny (pošva sa stáva suchšou, tenšou a pohlavný styk môže byť bolestivý), zvýšené odbúravanie kostí, vedúce k zníženiu pôvodnej výšky ženy, prípadne k osteoporóze (zlomeninám). Nedostatok estrogénov ovplyvňuje aj hladinu tukov v krvi a pružnosť cievnej steny. Ukladanie tukových látok a vápnika do steny ciev spôsobuje ich postupné zúženie a stuhnutie (ateroskleróza), čo môže viesť až k srdcovému infarktu alebo poškodeniu mozgového tkaniva jeho nedokrvením. Každá žena však prežíva klimaktérium inak. Mnohé z ťažkostí sa u nich upravia spontánne. V prípade vážnejších problémov lekár môže navrhnúť liečbu hormonálnymi prípravkami. Hormonálna substitučná liečba nahrádza žene to, čo jej príroda zobrala.

Ako prebieha hormonálna liečba

K hormonálnej substitučnej liečbe (HST) sa využívajú rozličné aplikačné formy. Predtým sa vyskytovali len vo forme injekcií, v súčasnosti sú to napríklad tabletky, náplasti, gély, pošvové čapíky či nosové spreje. Liečba zostáva vo všetkých formách rovnaká – ide o nahradenie chýbajúcich hormónov, najmä estrogénov v tele ženy. Na zmiernenie príznakov v tomto období sa zvyknú podávať hormóny estrogény alebo estrogény spolu s progestínmi u žien, ktorým nebola vyoperovaná maternica. Typické klimakterické ťažkosti, ako sú návaly tepla, potenia, poruchy spánku či iné, sa po začatí liečby rýchlo strácajú.

Keďže nie každej ženy vyhovuje rovnaký preparát, lekár môže pomôcť vybrať pre každú ženu vhodnú hormonálnu substitučnú liečbu. Ešte predtým však musí urobiť dôkladné zistenie anamnézy a gynekologické vyšetrenie (vyšetrenie genitálií a palpačný nález, ako aj cytologické vyšetrenie vaginálneho tkaniva).

F. Zvyšovanie hmotnosti pri antikoncepcii

Mnohé ženy majú stále v povedomí, že užívanie antikoncepcie spôsobuje priberanie na váhe. K nárastu hmotnosti môže v tomto prípade dôjsť pri zadržiavaní vody v tele spôsobenej estrogénom, ktorý antikoncepčné tablety obsahujú. Zmena objemu prsníkov a telesnej hmotnosti je zvyčajne individuálnou reakciou tela na konkrétny prípravok, dopredu sa nedá určiť, ktorý to bude. Je teda na zvážení gynekológa, aby žene vybral vhodný typ antikoncepcie.

Hoci mnohí lekári tvrdia, že kombinácia estrogén-progestinových tabletiek môže spôsobiť u užívateliek nárast hmotnosti, výskumy to zatiaľ nepotvrdili. Nárast hmotnosti u užívateliek hormonálnej antikoncepcie nesúvisí s jej užívaním, výkyvy v hmotnosti sú neraz prirodzené a niektoré ženy majú tendenciu v priebehu času priberať. Výkyvy v hmotnosti v rozsahu dvoch kilogramov sa považujú za normálne. Zvyšovanie hmotnosti môže neraz spôsobovať aj psychologický efekt – ženy automaticky očakávajú nárast hmotnosti a podvedome konajú tak, že ho skutočne dosiahnu. Treba jesť zdravo a s mierou, hýbať sa a dávať pozor, aby príjem energie bol menší, ako jej výdaj.

Staršie antikoncepčné prípravky s vyššou dávkou hormónov k nárastu váhy skutočne prispievali. Od čias začiatkov používania hormonálnej antikoncepcie však došlo vo vývoji antikoncepcie k výraznému pokroku – zmenil sa typ účinnej dávky a znížila sa denná dávka hormónov, ktoré kedysi prispievali k nárastu váhy. V súčasnosti je na trhu dostatok nízkohormonálnych prípravkov, pri užívaním ktorých nedochádza k zvyšovaniu hmotnosti.

G. Hormonálna antikoncepcia a pleť

Mužské a ženské pohlavné hormóny, ktoré sa vytvárajú v tele počas dospievania sú zodpovedné za kvalitu pleti. O kvalite pokožky rozhodujú dedičné danosti a hormóny. Napríklad ženy počas tehotenstva pozorujú na sebe sklon k mastnej pleti v dôsledku hormonálnych zmien. Mužské pohlavné hormóny, tzv. androgény, sa podieľajú na negatívnom ovplyvnení vzhľadu, hlavne na zvýšenej produkcii mazu. Hormonálna antikoncepcia s antiandrogénnou aktivitou pozitívne ovplyvňuje tieto zmeny.

Ku skvalitneniu pleti môže prispieť aj užívanie antikoncepcie v dlhých cykloch. Niektoré hormonálne antikoncepčné preparáty obsahujú gestagény, ktoré veľmi priaznivo vplývajú práve na mastnú pleť a akné. Nedá sa však spoliehať len na antikoncepciu, o pleť a vlasy sa treba starať vhodnou výživou a kozmetikou. Pokiaľ ženu trápi mastná pleť v primeranej miere, môže to pre ňu znamenať určité výhody. Jej pokožka lepšie znáša proces starnutia a má menej vrások, čo ocenia najmä v zrelom veku.

H. Zdravotné problémy a hormonálna antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia sa nesmie predpisovať ženám, ktoré majú tromboembolickú chorobu, alebo aj na výskyt tejto choroby v rodine. Nevhodná je pri náhlych cievnych mozgových a srdcových príhodách, pri infarkte alebo stavoch po infarkte myokardu. Ženy staršie ako 50 rokov, ktoré prekonali riziko srdcovo-cievnych ochorení by sa mali hormonálnej antikoncepcie úplne vzdať. Nevhodná je aj v tehotenstve a v šestonedelí, pretože počas laktácie znižuje tvorbu materského mlieka, pokiaľ ide o preparáty obsahujúce kombináciu estrogénu s gestagénom.

Nesmie sa podávať pri nezhubných ochoreniach pečene, pri zvýšenom krvnom tlaku (systolickom nad 140 a diastolickom nad 90 mm ortuťového rámca), pri vyšších štádiách cukrovky a pri niektorých typoch chudokrvnosti. Pri silných migrenóznych bolestiach hlavy je vhodné sa o užívaní hormonálnej antikoncepcie poradiť s lekárom. Nepredpisuje sa ani pri žlčníkových kameňoch a pri niektorých ochoreniach žlčníka. Pokiaľ žena trpí ochorením srdca a obličiek, musí užívanie antikoncepcie opäť zvážiť lekár.
Pozor si treba dať aj pri užívaní antibiotík a antikoncepcie zároveň. Antibiotická liečba ovplyvňuje črevnú flóru, čoho dôsledkom môže byť porušenie vstrebávania hormonálnej antikoncepcie (HAK) v zažívacom trakte, preto treba počítať s možnosťou zníženia účinku HAK. Žena by mala preto oboznámiť svojho ošetrujúceho lekára oboznámiť aj s tým, že berie HAK, prípadne pri pohlavnom styku použiť kondóm.

Výhody a riziká hormonálnej liečby

Hormonálna liečba pomáha pri odstraňovaní návalov tepla, nočného potenia alebo suchosti pošvy. Vhodnou aplikáciou HST možno dosiahnuť úpravu pomerov v hladine tukových látok v krvi. Počas doby užívania hormónov sa spomaľuje rednutie kostí a znižuje sa možnosť vzniku rakoviny hrubého čreva.

Hormonálnu terapiu by nemali užívať ženy, ktoré predpokladajú, že sú tehotné, majú problémy s vaginálnym krvácaním, mali niektorý druh rakoviny, mali v predchádzajúcom roku mozgovú porážku alebo infarkt myokardu, majú zápaly žíl či choroby pečene. Pre ne však existujú aj alternatívne spôsoby liečby (pohybový režim, telesná aktivita, výživa, prírodné liečivé látky atď.), ktoré môžu nepriaznivé príznaky klimaktéria čiastočne ovplyvniť. V každom prípade sa treba tiež pravidelne zúčastňovať preventívnych prehliadok u gynekológa a u praktického lekára, nefajčiť, správne sa stravovať a kontrolovať si hmotnosť, pravidelne sa venovať samovyšetreniu prsníkov a chodiť na lekárske vyšetrenia prsníkov a mamografiu.

Gynekológ podrobne preskúma anamnézu na ochorení, pri ktorých sa antikoncepcia nesmie užívať – tromboembolická choroba, vysoký krvný tlak, poruchy funkcie pečene, žltačka a vylúči tehotenstvo. Vykoná aj klasické gynekologické vyšetrenie vrátane odberu na onkocytológiu, vyšetrenie prsníkov, skontroluje krvný tlak a urobí odber krvi. Ak ste ešte nemali pohlavný styk a chcete si dať predpísať antikoncepciu, gynekologické a onkocytologické vyšetrenie urobí lekár až pri ďalšej kontrole. Pred začatím užívania antikoncepcie vás podrobne poučí o spôsobe užívania, rizikách a nežiaducich účinkoch, iných spôsoboch antikoncepcie, o nevhodnosti fajčenia pri užívaní antikoncepcie, čo robiť, ak urobíte chybu v užívaní, a o tom, že zo začiatku môžete slabo krvácať. Poučenie potvrdí svojím podpisom do vašej zdravotnej dokumentácie.

plevka

Pri užívaní antikoncepcie je dobré čistiť,čiže detoxikovať pečeň aspoň tri štyri krát ročne.Veľa žien to podceňuje a dlhodobé užívanie môže viesť až k neplodnosti.Materstvo závisí od toho,v akej kondícii máme pečeň, v takej sú aj naše ženské orgány.Podstatné je po detoxikácii aj regenerácia a podpora tvorby nových pečeňových buniek.V prírodnom stave je na to najlepší pestrec mariánsky a dá sa objednať aj cez e-shop.V podstate informácie sú aj na zdravapecen.sk a pestrec.sk, ale pokiaľ ho kúpite celý,nedrvený,pozor na prípravu,aby ste si nezlikvidovali silymarín pri jeho príprave,bez neho regenerácia nie je možná.Nesme sa zapárať a ani luhovať,musí sa uskladniť v pohári s viečkom,ak je drvený aby neoxidoval. Má neutrálnu chuť,takže s užívaním nie je problém.Pečeň netreba podceňovať.

reakcia

Nehnevajte sa ale aky ko*ot tento clanok pisal?
13 az 14 rocnym dievcatam napisete ze su telesne pripravene na sex? Sa uvedomujete co ste napisali? Mate 14 rocnu dceru a tej zacnete trepat do tela umele hormony aby mohla mat sex?
To uz je co za romsky stat kde detom vtlkame do hlav ze mozu v pohode sexovat uz v trinastich lebo ich telo je na sex pripravene. Keby ze ste vzdelani tak viete ze telo dospievajúceho cloveka sa vyvija do veku 18 rokov. Ved este ani v 14 roku nema pravidelnu menstruaciu a ustaleny hormonalny system.
To co za diletant toto pisal? Alebo to bol skor niekto z farmaceutickej spolocnosti aby viac spropagoval uzivanie hormonálnej antikoncepcie uz u neplnoletých nedozretých slecien doslova este decak.
Len pre vasu informaciu, 13 az 18 rocne slecny niesu uplne vyspele nielen po telesnej ale najma po dusevnej stranke.
Mne tento clanok najmä jeho uvod na ktory narazam zavana pedofíliou az ciganskym spôsobom zivota kde zacinaju cigancata sexovat uz vo veku 12 rokov.

Kandrol

Ten článok pod týmto /reakcia/ nám moc nepomôže a je aj dosť vulg...Preto dávam do pozornosti článok pod ním a skenujem ho.

Je od: plevka 25.08.15 17:17

Pri užívaní antikoncepcie je dobré čistiť,čiže detoxikovať pečeň aspoň tri štyri krát ročne.Veľa žien to podceňuje a dlhodobé užívanie môže viesť až k neplodnosti.Materstvo závisí od toho,v akej kondícii máme pečeň, v takej sú aj naše ženské orgány.Podstatné je po detoxikácii aj regenerácia a podpora tvorby nových pečeňových buniek.V prírodnom stave je na to najlepší pestrec mariánsky a dá sa objednať aj cez e-shop.V podstate informácie sú aj na zdravapecen.sk a pestrec.sk, ale pokiaľ ho kúpite celý,nedrvený,pozor na prípravu,aby ste si nezlikvidovali silymarín pri jeho príprave,bez neho regenerácia nie je možná.Nesme sa zapárať a ani luhovať,musí sa uskladniť v pohári s viečkom,ak je drvený aby neoxidoval. Má neutrálnu chuť,takže s užívaním nie je problém.Pečeň netreba podceňovať.